Skovsgaard Gods

skovsgaards_sporilandskabet_falsk_frise

Bølgende kornmarker, grønne enge, blomstrende overdrev, kilometervis af levende hegn, varierede skove og masser af vådområder fyldt med liv – det er kendetegnende for Danmarks Naturfonds største ejendom, den økologiske herregård Skovsgaard på Langeland.

 

Skovsgaard har gode overnatningsfaciliteter og mange muligheder for aktiviteter og oplevelser i det smukke herregårdslandskab. Alle Skovsgaards undervisningsaktiviteter tager udgangspunkt i natur og økologi og med vores skoletjeneste ønsker vi at styrke børnenes viden om, fortrolighed med og engagement i naturen .

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6257 2666

E-mail: mkp@dn.dk

Relaterede aktiviteter:

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen