Øhavets Smakke- og Naturcenter

Smakke Center 2

Vi på Øhavets Smakke- og Naturcenter holder til på Strynø og har til formål at formidle det Sydfynske Øhavs natur- og kulturhistorie. Vi tilbyder flere former for overnatning samt en masse sjove og spændende lejrskoleaktiviteter som fx sejlads, bådebyggeri, sælsafari og øferie.

Skoletjenestefaciliteterne på Øhavets Smakke- og Naturcenter tilbyder et stort spekter af aktiviteter og vi planlægger gerne et besøg for jer med det emne, I kunne tænke jer belyst på en sjov og aktiv måde.

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 5098 1306 / 6077 8865

E-mail: info@smakkecenter.dk

Relaterede aktiviteter:

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen