Om Lejrskoleportalen

Lejrskoleportalen.dk er resultatet af et projekt støttet af Friluftsrådet og Fødevareministeriet. Projektet er beskrevet og igangsat af Naturturisme I/S, som er en tværkommunal udviklingsorganisation dannet af kommunerne Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø med det formål at videreudvikle områdets potentialer inden for natur- og kulturmiljøer for at styrke turisme og bosætning.

Lejrskoleportalen.dk har nogle helt unikke funktioner, som gør det muligt at have én indgang til de muligheder Det Sydfynske Øhav tilbyder, når man vil på lejrskole. Udover at præsentere de forskellige muligheder for ophold og aktiviteter gør portalen det muligt at planlægge og forespørge på lejrskoleopholdet online. Man kan tilrettelægge sit lejrskoleophold, som man ønsker det og se den samlede pris med det samme.

I kraft af projektet er der udviklet og beskrevet en lang række aktiviteter, som alle  har til formål at opfylde fælles mål for et eller flere fag i den danske folkeskole. Det er en unik kvalitet ved lejrskoleophold i og omkring Det Sydfynske Øhav. Aktivitetsbeskrivelserne indeholder endvidere forslag til faglig forberedelse og efterbehandling, hvilket bevirker, at lejrskoleophold booket via Lejrskoleportalen.dk  kan indgå i klassens årsplan i flere fag.

Endelig er aktiviteterne karakteriseret ved at eleverne er aktive og udforskende. Som udgangspunkt fokuserer samtlige aktiviteter mere på at “røre og gøre” end på “rundvisning og foredrag”. Lejrskoleophold i og omkring Det Sydfynske Øhav er mere lig et eksperimentarium end en udstilling.

Indhold og funktioner på Lejrskoleportalen.dk er udviklet af Naturturisme I/S og University College Lillebælt. Naturturisme I/S er juridisk ejer af Lejrskoleportalen.dk. og har ansvaret for den daglige drift.  

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen