Kontakt

Telefon: 62233046

eller send os en mail:

Mail: info@lejrskoleportalen.dk

Skriv til/spørg efter Sanne eller Søren

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen