Kontakt

Er I interesseret i at høre næremere om de konkrete aktiviteter og færdige pakker, så kontakt venligst til respektive udbydere. Deres kontaktoplysninger fremgår af i beskrivelsen af henholdsvis Aktiviteter, Udbydere og Færdige pakker.

Rigtig god tur til Det Sydfynske Øhav.

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen