Forretningsbetingelser

Ansvar
Ansvaret for funktionerne på Lejrskoleportalen.dk ligger hos et forretningsudvalg, som er udpeget af Naturturisme I/S og består af udbydere af lejrskoler i og omkring Det Sydfynske Øhav. Ansvaret for den daglige drift ligger hos et fælles sekretariat.

Ansvaret for indholdet på Lejrskoleportalen.dk ligger hos den enkelte udbyder af produktet.
Vi tager forbehold for ændringer i indholdet på Lejrskoleportalen.dk.

Fakturering & betaling
Så snart et evt. lejrskoleforløb er bestilt, overgår den videre behandling og fakturering til de udbydere, som er involveret i forløbet. Sekretariatet, der administrerer Lejrskoleportalen.dk tager ikke imod betaling.

Forpligtelse & fortrydelsesret
En forespørgsel gennemført via Lejrskoleportalen.dk er uden forpligtelser. Efter endelig bestilling af et lejrskoleophold kan du inden for fakturaens betalingsfrist annullere din bestilling ved at kontakte de involverede udbydere.
Eventuelle ændringer eller aflysning af et lejrskoleophold aftales med de involverede udbydere.
Lejrskoleportalen.dk er ikke ansvarlig, hvis et bestilt lejrskoleforløb bliver aflyst fra udbyders side.

Personoplysninger
De oplysninger, Lejrskoleportalen efterspørger i forbindelse med bestilling af et lejrskoleophold, er nødvendige, for at vi kan give dig en god service og et godt lejrskoleforløb. Ingen oplysninger, som videregives til Lejrskoleportalen.dk, bliver overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for en tredjepart.

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen