Børn med net, vi er på nettet hele tiden | Børn med net, vi er på nettet hele tiden

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen