Pris: kr. 480 – varighed: 3 timer

Vandløbsbiolog ved Trente Mølle, 7-10. klasse

TAG DINE ELEVER MED UD OG UNDERSØG VANDLØBETS FASCINERENDE LIV

Bækken og åen myldrer med liv, der fortæller biologi på den fede måde. Her er masser af gode historier og fagligt stof at fordybe sig i. Overlevelsesstrategier, livscyklusser, kannibalisme, tilpasning til forskellige miljøer for bare at nævne et par af overskrifterne. Samtidig fortæller en sammensætningen af dyrelivet en masse om bækkens eller åens sundhedstilstand.

Bevæbnet med grej drager eleverne ud i naturen i mindre hold og undersøger hvert deres område af vandløbet. Dyr hjemtages, der noteres, tænkes og fremvises. Her gælder det om at bruge sine øjne og en hel ny verden vil åbne sig op. Via macro-index metoden sætter vi fokus på vandløbets kvalitet, hvilket afstedkommer en masse tanker omkring miljøets tilstand i Danmark – før og nu.

Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner fra Leif og Ulrik, naturvejledere på Trente Mølle

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for faget biologi samt lære eleverne at lave undersøgelser i naturen

 

Aktiviteter

Efter en grundig introduktion til macro-index metoden og de vigtigste dyregrupper sendes eleverne fuldt udstyre ud i hold på forskellige “målestationer” i  umiddelbar nærhed af Trente Mølle. Her indsamler eleverne dyr og planter fra Dyrehavebækken eller en vores mange søer. Her gælder det om at få ro på og bruge øjnene. Kan man det, vil en ny og dybt fascinerende verden åbnes op. Vi oplever tit, at eleverne bliver så fascineret af det liv, der udspiller sig foran dem, at de glemmer tid og sted.

Fangsten tages med tilbage i naturskolelokalet, hvor vi på baggrund af de indsamlede resultater og macro-index metoden, giver vandløbet en “miljø-karakter”.  Det danner baggrund for en masse spørgsmål om naturtilstanden i vores vandløb i dag, for 20-30-40 år siden og ikke mindst spørgsmålet: Hvad er der sket, og hvorfor har det ændret sig?.

Herefter går vi med flex-cam og fjernsyn ned i detaljerne 0g ser nærmere på et udvalg af dyrene. Vi snakker om dyrenes liv og en række interessante biologiske emner tages op. Hvorfor hedder det en døgnflue? Kan man bruge vårflue som smykkekunstner? Hvordan kan det være, at tangloppehannen svømmer rundt med hunnen i adskillige dage? Hvor er guldsmeden om vinteren? og mange, mange flere.

Når dagen er ved at være ovre, er eleverne blevet en del klogere på vandløbsliv og miljø i Danmark. Forhåbentlig er der også skabt interesse for en ny og lettilgængelig verden, de færreste kender, og som findes alle steder i den danske natur.

PS. Arrangementet her er tilpasset vores gode muligheder på Trente Mølle, men vil kunne afholdes alle steder, hvor der er et nogenlunde stort vandløb og gerne mulighed for at lave noget af undervisningen indendørs, især hvis det er et ønske, at vi kan forstørre dyrene op samt se og diskutere de indsamlede dyr.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

  • iført hensigtsmæssig påklædning
  • motiveret for aktiviteten

Så vil vi sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse

Forløbet kan indgå i en række undervisningsforløb i biologi. Kontakt os endelig, hvis I påtænker at starte noget op, inden i tager på lejrskole. Så hjælper vi gerne med ideer og forslag afhængig af klassetrin etc.

Følgende litteratur er relevant for temaet:

  • På jagt efter smådyr i vandet. Forlaget Gyldendal
    Bogen fortæller om de insekter og andre smådyr, som du har størst chance for at finde, når du er ´på jagt´ under vandoverfladen.

Materialer til temaet:

Efterbehandling

Det er helt oplagt at arbejde videre med arbejdet, når man kommer tilbage til skolen. Dermed kommer eleverne også til at bruge de tillærte metoder. I kan fx undersøge et lokalt vandløb eller en mindre sø/dam.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/vandlobsbiolog-ved-trente-molle

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen