Pris: kr. 75 per person – varighed: 3 timer

Undersøg naturen, 4.-6. klasse

NATUREN OMKRING TRENTE MØLLE ER ET MYLDER AF LIV – TAG MED UD OG OPLEV DEN

undersøg naturen

I området omkring Trente Mølle naturskole myldrer det med natur og liv, som eleverne skal undersøge og fordybe sig i. Giv dem en spændende og lærerig oplevelse, hvor de i grupper skal finde og bestemme levesteder og livsbetingelser for forskellige dyre- og plantearter. Når de kommer i gang, vil der åbne sig en verden af liv, som de ikke kendte i forvejen, og de vil få en bedre forståelse for forskellige dyre- og plantearters tilpasningsstrategier og placeringer i fødekæderne. Glæd jer til en dag, hvor vi både er i felten og laver praktisk arbejde, men også arbejder i naturskolelokalet, hvor vi har en masse spændende udstyr. Eleverne får også mulighed for at udfolde deres kreativitet, når de skal dokumentere deres arbejde i form af tegninger, billeder, fotos eller film.

Vi glæder os meget til at se jer.

Mange hilsner fra Leif og Ulrik, naturvejledere på Trente Mølle

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6268 1979

E-mail: trente@trente.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for faget natur/teknik og lære eleverne at anvende udstyr og bearbejde resultater

 

Aktiviteter

Vi starter ude i naturen, hvor eleverne bliver inddelt i grupper og derefter indsamler dyr og planter fra forskellige biotoper. De dokumenterer levesteder og evt. bevægelser vha. video, billeder og tegninger. Tilbage på Trente Mølle skal eleverne så undersøge de indsamlede dyr og planter samt beskrive deres levesteder med henblik på at kunne redegøre for følgende:

 • Tilknytning til grupper
 • Levesteder og livsbetingelser
 • Tilpasningsstrategier
 • Placering i fødekæde

Eleverne bør tage fotos og noter samt lave videoer og tegninger for at kunne dokumentere undersøgelserne og bruge materialet senere til efterbehandling.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning
 • motiveret for aktiviteten

Så vil vi sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse

Det vil forstærke elevernes oplevelse og det faglige udbytte af aktiviteterne, hvis de forinden har stiftet bekendtskab med følgende temaer og fagbegreber forud for lejrskoleturen:

 • Fødekæde
 • Tilpasning
 • Livsbetingelser
 • Dyregrupper
 • Levesteder
 • Krav til levesteder
 • Individ & artsfæller
 • Strategier
 • Gødning
 • Økosystem

Materiale til temaet “Undersøg naturen”:

Vi undersøger vilde planter, Geografforlaget. Der fortælles om planternes dele, planter året rundt, bestøvning, frugter og frø og giftige og truede planter.  Elevbog og lærervejledning med kopiark. Klassesæt kan lånes fra Center for Undervisning i Odense

Vandtjek: Bog med ideer til aktiviteter samt oplysninger om vandhuller. Klassesæt kan lånes på Center for Undervisning i Odense. Brug desuden hjemmesiden: http://www.vandtjek.dk/Default.aspx

Vi undersøger insekter, Geografforlaget. Elevbog og lærervejledning med kopiark. Klassesæt kan lånes fra Center for Undervisning i Odense. Om insekter, deres bygning, åndedræt, livscyklus og forvandling. Desuden om insekters forhold til planter, andre dyr og mennesker. Særskilt afsnit om bier, myrer, sommerfugle og vandhulsinsekter

Et digitalt leksikon med oplysninger om udvalgte danske dyr og planter
http://www.naturhistoriskmuseum.dk/naturlex/index.htm

Smag på naturen – og dyr, planter og svampe.
http://viewer.zmags.com/publication/0f27ca69#/0f27ca69/14

Kanon-natur – insekter
Bogen beskriver de 12 insekter, der er med i Danmarks Naturkanon. Gratis download af elevbog og lærervejledning
http://www.dn.dk/default.aspx?id=3463&productid=PROD938&variantid=

Årstidshjulet:  http://www.skoveniskolen.dk/default.asp?m=28

Naturkalenderen fra Naturcenter Fosdalen: http://www.naturcenterfosdalen.dk/

Efterbehandling

Videooptagelser, billeder, tegninger og fortællinger bruges sammen med fagligt materiale til at formidle og perspektivere den tilegnede viden. Eleverne kan lave små fremlæggelser af deres resultater, som de kan præsentere for hinanden, andre klasser, deres forældre eller på skolens hjemmeside.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/undersog-natur…trente-molle-2/

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen