Pris: kr. 75 per person – varighed: 3 timer

Sværdkamp på Søbygaard, 4.-7. klasse

LAD ELEVERNE VÆRE RIDDERE FOR EN DAG

Middelalderen og renæssancen var 2 spændende perioder, for dengang fandtes der rigtige riddere med sværd og skjolde. I krig og til ridderturneringer fortalte skjoldene og sværdene, hvem ridderne var, og hvad de kunne. Vi skal lave skjolde med symboler fra renæssancen, og vi skal deltage i sværdkampene til ridderturneringen med ridderkjortler på. Først skal vi øve os, så vi kan imponere tilskuerne ved at overvinde vores modstandere med drabelige hug og parader.
Eleverne lærer om renæssancen gennem skjoldenes symboler samt  regler og teknikker i sværdkamp. De bliver optagede af at male deres skjolde, så de bliver rigtig flotte at have hængende hjemme i klassen, og de går til stålet, når vinderen af sværdkampene skal findes. Vi leverer tro kopier af sværd, skjolde og kjortler, mens instruktører sørger for, at reglerne bliver fulgt, og sikkerheden er i top.

Glæd jer til at opleve og udforske historien.

Vi glæder os til at se jer.

Mange hilsner fra os på Ærø Museum

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6252 2950

E-mail: info@arremus.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for fagene historie, sløjd og idræt ved at eleverne får et indblik i kulturhistorien gennem fremstilling og anvendelse af redskaber fra renæssancen

 

Aktiviteter

Vi starter med at gennemgå våbenskjoldenes betydning og symbolik. Herefter skal vi lave skjolde med betydningsfuld symbolik, som eleverne skal bruge senere på dagen. Når skjoldene er klar, bliver eleverne trænet i af fægte som riddere fra middelalderen, og dernæst skal de deltage i dagens store højdepunkt, nemlig en stor fægtekonkurrence. Afslutningsvis kårer vi en vinder af dagens fægtekonkurrence.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning
 • motiveret for aktiviteten

Så vil vi sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse 

Elevernes oplevelse og faglige udbytte af aktiviteten vil blive optimeret, hvis de har haft følgende forløb forud for lejrskoleturen:

 • Viden om middelalderen og renæssancen – hvornår forløb de to perioder og hvad kendetegner dem?
 • Forsvarsværker i middelalderen og renæssancen.  Søby Volde er et eksempel på et forsvarsanlæg fra
  middelalderen, og Søbygaard er et eksempel på et forsvarsværk fra renæssancen.
  Se fx: http://www.thm.dk/udstil/renais.htm
 • Aflæse landskabet: På voldstedets tid stod Vitsø under vand. Det er siden blevet drænet og sat under vand igen.  Vandet er afgørende for, at der overhovedet ligger et voldsted der.

Elevopgaver:

Eleverne  undersøger og formidler viden til hinanden om:

 • Hvilke sværd, skjolde, rustninger og brynjer mm. man brugte i middelalderen og renæssancen
 • Hvad man brugte dem til
 • Hvordan de blev fremstillet
 • Hvilken udvikling, der har været i konstruktionen og brugen af sværd, skjolde, rustninger og brynjer mm. fra starten og til de ikke blev brugt mere

Hvad var en ridderturnering?

 • Hvilke regler havde man?
 • Hvad skete der med tabere og vindere?
 • Hvem kunne deltage?
 • Hvor tit blev de afholdt?

Tværfagligt projekt mellem dansk, billedkunst og evt. matematik/sløjd/historie

 • Symboler og farvers magt og betydning
 • Eleverne introduceres til de informationer, man kan læse af våbenskjoldenes symboler og farver (heraldik) (dansk, billedkunst, historie)
 • Brug af symboler osv. følges op gennem tiden til nutidens logoer (dansk, billedkunst, historie)
 • Eleverne laver et udkast til deres eget våbenskjold. Det kan ske gennem refleksion over egne styrker, og hvad de gerne vil fremhæve ved dem selv i deres våbenskjold. Det kan også laves som gruppearbejde, hvor man foreslår symboler og farver til hinanden baseret på, hvordan de ser hinandens styrker og svagheder (dansk, billedkunst). Udkastet laves til en konstruktionstegning af skjoldet inklusiv en optegning af skjoldets symboler. Arbejdet med udsmykningen giver mulighed for at arbejde med opdeling, spejling, drejning, forstørrelse/formindskelse af motiver (matematik, sløjd)

Materiale til temaet “Sværdkamp på Søbygaard”:

 

Efterbehandling 

Klassen kan anvende viden og produkter fra lejrskoleforløbet til følgende forløb:

 • Afholde ridderturnering for en anden klasse
 • Sværd og skjolde-værksted for en anden klasse
 • Instruktionsfilm om fremstilling af våbenskjold og sværd
 • Præsentation af ridderudstyr

Dansk: Klassen læser, analyserer og dramatiserer fortællinger om riddere – der kan fx tages udgangspunkt i folkeeventyr og folkeviser (med på kanonlisten for folkeskolen)

Engelsk: Filmene “Kong Arthur og ridderne om det runde bord”, “Ivanhoe” m.fl. (evt. på engelsk http://litteraturensveje.systime.dk/index.php?id=91

Billedkunst: Klassen kigger på deres byvåben, institutionsvåben etc. og deres udvikling gennem tiden, og de historier de har fortalt (flere danske byer skiftede fx byvåben i forbindelse med kommunesammenlægningerne i 2007)

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/svaerdkamp-pa-sobygaard/

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen