Pris: kr. 1400 (800 kr Fåborg Midtfyns kommune – varighed: 4 timer

Snorkeldyk i øhavet, 6.-10. klasse

TAG MED TRENTE MØLLES NATURVEJLEDER PÅ SNORKELDYK I DET ALTID FASCINERENDE ØHAV

Lad eleverne opleve en fantastisk verden under vandoverfladen med snorkeldykning i det sydfynske øhav, hvor de vil blive fortrolige med snorkeludstyr, få styr på snorkelteknikken og være tryg med sin dykkermakker. Eleverne vil elske snorkelturen med naturvejlederen langs undervandssti, der fører dem over forskellige marine naturtyper som fx sandbund, ålegræs, stenbund og muslingerev. De vil på en aktiv måde, og med egne øjne få en større forståelse for de forskellige marine naturtyper og deres betydning for dyrenes tilpasning. Konkurrenceinstinktet hos eleverne vil desuden blive aktiveret, når de i par skal på trofæ-jagt i havet og dyste om at finde så mange forskellige marine nøglearter som muligt. Glæd jer også til, når vi som afslutning på en aktiv dag på øhavet smager på nogle af de mange fangster, der er gjort under snorkelturen.

Vi glæder os meget til at se jer.

Mange hilsner fra Leif & Ulrik, naturvejledere på Trente Mølle

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6268 1979

E-mail: trente@trente.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for fagene natur/teknik og biologi ved at udforske den marine natur og kyst med snorkel og maske

 

Aktiviteter

Vi starter med at dele klassen op i et strandhold og et vandhold, som skifter halvvejs så alle får prøvet det hele. Begge hold får en introduktion på land om grej og snorkling, men deles derefter op således at vandholdet først kommer i dragterne og følger læreren samt naturvejlederen i vandet. Strandholdet bliver på land og laver aktiviteter nær kysten. I vandet skal vi lave lege og aktiviteter, som introducere eleverne til om dykkergrej, snorkeltenik og det at have en dykkermakker. Når eleverne er fortrolige med at snorkle tager vi på snorkeltur, der fører os til forskellige marine naturtyper, hvor vi kigger efter de dyr og planter der bebor de danske naturtyper. Herefter er det eleverne tur til undervandssafari: Parvis skal de på trofæ-jagt rundt i øhavet, hvor de på tid skal indsamle et antal marine nøglearter fra de respektive naturtyper, fx savtang, sandkutling, hestereje, tangreje eller roskildereje. Afslutningsvis tilbereder vi alt det, vi har indsamlet i løbet af dagen, og får dermed en lille smagsprøve på øhavets mange marine spiser.

Sikkerhed:

Udført rigtigt er snorkeldykning en god og sikker måde at opleve den marine natur. For at alle får en super oplevelse, er det vigtigt at sikkerheden er på plads forud for dagen. Således er det et “must” at lærere og elever:

 • er indforstået med, at de skal i vandet og snorkle. Hvis der er deltagende elever, der ikke kan svømme, skal det oplyses til naturvejlederen forud for snorkeldagen
 • er indforstået med strandhold/vandhold strukturen
 • har medbragt badetøj, håndklæde og varmt skiftetøj
 • har medbragt en madpakke, vand og eventuelt en varm drik til “efter-dyk”
 • er motiverede og har forberedt sig fagligt hjemmefra

Desuden skal der til snorkelaktiviteten være minimum 2 lærere foruden naturvejlederen. Mindst en af lærerne tager med på dykkene, mens den anden lærer bliver på land. Det er en fordel at lærerne på forhånd har forberedt aktiviteter på land, der holder eleverne varme og aktive, mens det andet hold snorkler.

Trente Mølle har:

 • al udstyr klar
 • naturvejleder klar
 • lavet aftaler med lærerne om snorkellokalitet ud fra vejr, vind og lejrskolens placering
 • har klare aftaler med lærerne om sikkerhedsprocedure forud for snorkeldykket

Forberedelse

Snorkelaktiviteten er centreret om 2 faglige hovedtemaer Marine biotoper og dyrs og planters tilpasninger til disse. Det vil forstærke oplevelsen og det faglige udbytte af aktiviteten, hvis eleverne forud for lejrskoleturen har stiftet bekendtskab med følgende fagbegreber:

 • Vand som biotop; hvad kræves der af et liv i vand i forhold til et på land? Hvordan er livet i de frie vandmasser sammenlignet med et liv på bunden?
 • Marine naturtyper (sandbund, ålegræs,  stenbund, frie vandmasser) og deres betydning for dyrenes tilpasninger

Læren om marine naturtyper og organismernes tilpasninger kan gøres aktiv og levende med fortællinger, tegneserier, fotoserier, film, en model eller en blanding af formidlingsformer, der fortæller én af følgende historier:

 • Sandbund: Hvis jeg var en reje på sandbund, hvordan vil jeg så se ud (kropsform, farve, ben eller ej), og hvad ville jeg gøre for at gemme mig, søge føde og undgå at blive spist?
 • Ålegræsbund: Hvis jeg var en fisk på en bund af ålegræs, hvordan ville jeg så se ud, og hvad ville jeg gøre for at gemme mig, formere mig, søge føde og undgå at blive spist?
 • Stenbund: Hvis jeg var en krabbe på stenbund, hvordan ville jeg så se ud, og hvad ville jeg gøre for at gemme mig, søge føde, formere mig og undgå at blive spist?
 • Hvis jeg var en XX: Hvordan ville jeg så se ud, hvor ville jeg leve, og hvordan ville mit liv se ud?

En anden forberedelsesaktivitet omkring tilpasninger til et liv i vand kunne være et geometrisk “droprace” i vand, hvor  forskellige geometriske formers evne til at bevæge sig i vand undersøges. Trekanter, kugler, søm og lign. smides i en spand med vand en ad gange, og deres individuelle synketid måles med et stopur. Simpelt, aktivt og lærerigt, når man som elev skal i vandet og se på marine dyr og planter.

Materiale til temaet “Snorkeldyk i øhavet”:

Film:

 • På opdagelse på lavt vand, Adventure film. Gennem undervandsbilleder formidler filmen viden og indsigt om livet på det lave vand. Kan lånes på Center for Undervisning, Odense.

Efterbehandling

Efter lejrskoleturen kan følgende aktiviteter afslutte det marine læringsforløb:

 • Settlingsforsøg: Klassetur til kysten, hvor klassen med håndstore sten laver et mikrobiotop med settlingssteder for marine dyr og planter. Klassen kan følge væksten og udviklingen af deres mikrobiotop i uger, måneder eller ligefrem år fremover.
 • Lav dit eget iltsvind i et syltetøjglas/krukke med låg: Følg med i hvad der sker med livet i vandet, når ilten forsvinder. Nøgleord: sediment-vandfase, liglagen, dødelighed og overlevelse.
 • Frugtbarhed og dødelighed i havet: Marine organismer er kendetegnet ved at have en generel høj frugtbarhed, så hvorfor er der ikke fisk, muslinger og rejer overalt i havet? Arbejd med marine fødekæder og sammenkobl evt. med et tema om klima (ændringer i temperatur og havstrømme).
 • Lys, fotosyntese og vand: Lys- og bølgelære set i relation til dybder i havet; Hvor langt når lys ned i vand? Hvor forsvinder det hen? Hvilken betydning har lys for alger, og hvorfor har algerne forskellige farver?

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/snorkeldyk-i-ohavet-6-9-klasse/

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen