Pris: kr. 300 per person – varighed: 5 timer

Smakkesejlads & bådebyggeri på Strynø, 6.-10. klasse

TAG MED PÅ ØHAVETS SMAKKE- OG NATURCENTER OG FÅ EN OPLEVELSESRIG DAG MED BL.A. KAPSEJLADS OG BÅDEBYGGERI

Strynøs strandenge 1

På Strynøs gamle, antikke bådebyggeri kan I nyde duften af frisk savsmuld, og se hvordan et rigtigt træskib bliver bygget – på nøjagtig samme måde som i gamle dage. Eleverne får et indblik i det gamle bådebygningshåndværk og mulighed for at deltage aktivt i bygningen af et historisk fartøj. De skal lære om det gamle håndværk og om kulturhistorien, som viser, at man for 100 år siden i de mindre landbrug langs den danske kyst supplerede indtægten og aftensmaden med fiskeri og jagt. Afslutningsvis skal eleverne afprøve håndværket, idet de skal dyste mod hinanden i smakkejollekapsejlads.

Vi glæder os til at se jer til en aktiv og oplevelsesrig dag.

Mange hilsner fra os på Øhavets Smakke- og Naturcenter

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 5098 1306 / 6077 8865

E-mail: info@smakkecenter.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for fagene historie og sløjd og at give eleverne et indblik i tidligere tiders træhåndværk og sejlads.

Aktiviteter

Vi starter med en rundvisning på Smakke- og Naturcenteret, hvor vi bl.a. snakker om, hvad de mange joller blev brugt til, og hvem der reelt havde råd til dem. Derefter besøger vi det gamle skibsværft, hvor eleverne har mulighed for at tage del i det igangværende arbejde med bådebyggeri og vedligeholdelse. Herefter får eleverne udleveret nogle opgaveark, som de skal lave i mindre grupper. De gennemgås så sammen med en vejleder fra Smakke- og Naturcenteret, der også giver eleverne en grundig introduktion til aktiviteten smakkejollekapsejlads. Til sidst dyster eleverne så mod i hinanden i sejlads som afslutning på en hyggelig og aktiv dag.

Vi anbefaler, at eleverne tager fotos og noter samt laver videoer og tegninger, så de kan dokumentere deres oplevelser senere til efterbehandling.

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning
 • motiveret for aktiviteten

Så vil vi sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse

Elevernes oplevelser og faglige udbytte af aktiviteten bliver forstærket, hvis de forinden har stiftet  kendskab med følgende fagbegreber:

 • Det gamle sejlererhverv
 • Fragtsejlads gennem tiderne
 • Erhvervsfiskeri
 • Fritidsfiskeri
 • Træhåndværk
 • Kulturarv
 • Bondesamfund
 • Fiskersamfund
 • Kapsejlads

Emnerne sejlads, fiskeri og træhåndværk gennemarbejdes i løbet af aktiviteten, og der kan med fordel udarbejdes begrebskort med de forskellige fagbegreber.

Materialer til forberedelse:

Tekst, kort, billeder og film om bådebygning og handel http://www.stigombord.dk/

Tekster og billeder om kolonisering af stillehavet med diverse fartøjer http://galathea3.emu.dk/kultur_historie/solomonnavigation.html

Tekster og billeder om danske fartøjer og deres anvendelse igennem tiderne http://www.maritime-museum.dk/videnscenter/default.asp

Opskrifter på sømandskost http://www.forsejl.dk/cd/sider/hjem/kosten.html

Navigation med fyr:  http://sejlerbo.com/video/afmaerkninger-fyrkarakterer

 

Til læreren:

Baggrundsviden om bl.a. smakkejoller og deres historie

https://www.randersbib.dk/ting/object/773000%3A25884272

Efterbehandling

Aktiviteten kan fx være del af et længevarende forløb om både- og skibsbyggeri i Danmark, dansk maritim historie eller noget tredje. Derudover kan forløbet fx afsluttes med, at eleverne hjemme præsenterer deres arbejde for forældre, andre klasser eller på skolens hjemmeside.

Lav fx en temafest i klassen, for forældre eller hele skolen. Indholdet kan fx være:

 • Middag med sømandskost
 • Deltagerne får rang og navne som var de på et skib. Toastmasteren er kaptajnen, der styrer festen
 • Deltagerne bliver i grupper sat på opgave hvor de skal skrive og indøve en shanty som de efterfølgende skal opføre for resten af selskabet (se evt. aktiviteten på portalen)
 • Deltagerne får instruktion i diverse knob og der laves konkurrencer hvor der eks. kastes med fortøjninger og anker, gættes på fyrkarakterer mm.

Forslag til temaer/opgaver:

 • Dansk sejlads gennem tiderne
 • Rollespil
 • Hvor meget fik danskerne udviklet bådebygningshåndværket gennem tiderne?

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/smakkesejlads-pa-stryno/

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen