Pris: kr. 1500 – varighed: 3 timer

Skovsgaards vandhuller, 3.-4. klasse

TAG DINE ELEVER MED UD OG OPLEV VANDHULLERNES FASCINERENDE LIV

Iført waders og bevæbnet med fangstketsjere og dåseluppe glemmer eleverne tid og sted, når de pludselig finder sig selv ude midt i et vandhul. Fascinationen over det myldrende liv, de finder, fører til fordybelse – til at iagttage, fange og undersøge dyr og planter. Faktaark med billeder og korte beskrivelser af dyrene i vandhullet, hjælper eleverne med bestemmelse af de dyr, de fanger og se dem i sammenhæng med de andre dyr i økosystemet.

Udvalgte dyr tager vi med tilbage til Skovsgaards naturværksted, hvor de små kræ kommer under stereolupper til nærmere undersøgelse. Særlige tilpasninger, former og mønstre står pludselig tydeligt frem og fortæller om livsbetingelserne for dyrene i vandhullet.

Ligeledes tages enkelte eksemplarer af vandhullets planter med tilbage til naturværkstedet til nærmere undersøgelse.

Jeg glæder mig til at se jer.

Mange hilsner fra Marianne, naturvejleder på Skovsgaard Gods

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for faget natur/teknik, og at børnene får nogle gode oplevelser i naturen

 

Aktiviteter

Der arbejdes i grupper med 4 elever i hver gruppe. Grupperne arbejder ud fra vejledende skemaer. Indledningsvis beskrives vandhullet (biotopen) og dets nærmeste omgivelser, hvorefter eleverne indsamler og grupperer planter og dyr. Udvalgte dyr og planter tages med tilbage til Skovsgaard, hvor de bliver undersøgt nærmere i stereolup. Derudover presser vi planterne, så I kan få dem med hjem.

I grove træk lærer eleverne at gøre rede for:

 • Tilknytning til grupper
 • Levesteder og livsbetingelser
 • Tilpasningsstrategier
 • Placering i fødekæde

Eleverne opfordres til at tage fotos og noter samt lave videoer og tegninger, så de kan dokumentere undersøgelserne og bruge materialet senere til efterbehandling.

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning
 • motiveret for aktiviteten

Så vil jeg sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse 

Det vil optimere elevernes oplevelse og det faglige udbytte af aktiviteten, hvis  de er blevet introduceret til følgende fagbegreber forud for lejrskoleturen:

 • Fødekæde
 • Tilpasning
 • Livsbetingelser
 • Dyregrupper
 • Levesteder og krav til levested
 • Individ
 • Artsfæller
 • Strategier
 • Økosystem

Materialer til temaet “Skovsgaards vandhuller”:

Efterbehandling

I kan tage undersøgelsesskemaer og pressede planter med hjem. Derudover kan videooptagelser, billeder, tegninger og fortællinger bruges sammen med det faglige materiale til at formidle og perspektivere den tilegnede viden:

 • som fakta
 • som prosa – fx fortællinger

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/skovsgaards-vandhuller-i/

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen