Pris: kr. 40000 – varighed: 5 dage timer

Skonnerten Fylla, 6.-10. klasse

OPLEV SØMANDSLIVET PÅ SYDFYNS SEJLENDE KULTURARV, SKONNERTEN FYLLA

Skonnerten Fylla er en kilde til oplevelser og indtryk, som kan bruges til alt fra teambuilding til biologi, historie og medieundervisning. På Skonnerten Fylla bliver eleverne delt op i hold, som skal løse diverse opgaver ombord på skibet. Skipper har styringen, og idet eleverne skal være med til at sætte sejl, lave mad og sørge for, at livet til søs kan lade sig gøre har nye konstellationer af venskaber det med at spire. Arbejdsopgavernes mangfoldighed giver alle en plads i det fællesskab, det er at sejle skibet og leve ombord.

Tag på togt med Skonnerten Fylla og få en unik oplevelse for livet. Mærk hvordan en rigtig sømand arbejdede og føl suset fra vinden og havet. Vær med til at sætte sejl, klatre op i masterne og være nattevagt.

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner fra os på Skonnerten Fylla

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6252 1222/2646 2747

E-mail: info@skonnertenfylla.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for fagene Historie, Naur/teknik og matematik samt lære eleverne at agere forsvarligt på havet

 

Aktiviteter

Vi starter togtet med, at besætningen byder jer velkommen, og at I bliver briefet om sikkerhedsinstrukser og livet om bord på Skonnerten Fylla. Herefter bliver I delt ind i vagthold, som skal varetage følgende vagter:

Vagtholdet: Eleverne på vagtholdet skal – efter vagthavendes instruktion – styre skibet efter kompas og landkending. Desuden skal vagtholdet være skibets øjne forefter og lære at holde øje med forskellige fare- og risikoelementer.

Kabysvagten: Fylla har ikke en bemandet kok, og derfor er det kabysvagternes opgave fx  at hjælpe med at lave mad, holde kabyssen ren og sammensætte måltider til resten af klassen og besætningen.

Dæksvagten: Dæksvagtens opgaver varierer alt efter om vi er på søen eller i land. På søen skal dæksvagten bl.a. deltage i alt skibsarbejde og være klar til sejlmanøvre. I land sørger dæksvagten for ro og orden og at ingen uvedkommende opholder sig om bord.

Nattevagten: Når man er nattevagt er man på i hold af 2, 2 timer ad gangen fra kl. 22.00-07.00. Man sørger bl.a. for, at al unødigt lys er slukket, at der ikke er ildebrand ombord og at trosser og landgang står hensigtsmæssigt.

Under sejladsen får I en fornemmelse af, hvordan man læser søkort og navigerer, og I kan også prøve at styre skibet. Derudover skal de praktiske ting være i orden, så I skal også prøve kræfter med sætning af sejl, knobning og splejsning.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du meget velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

  • iført hensigtsmæssig påklædning
  • motiveret for aktiviteten

Så vil vi sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse

Forberedelse er ikke et ‘must’, men elevernes oplevelse og faglige udbytte optimeres, hvis de er blevet indtroduceret til maritime udtryk som fx:

Agter, bagbord, bakmønstring, bunker, fast, fald, fender, hækken, knob, mønstre osv. En håndbog, som bl.a. indeholder en liste over relevante udtryk samt forklaringer, kan findes her.

Materiale til temaet “Skonnerten Fylla”:

  • Maritim leg og læring om bord på Fylla (alle klassetrin): Pædagogisk idé-katalog til brug for lærere, der skal forberede opgaver til eleverne om bord på skonnerten Fylla.  Materialet er udarbejdet af lærer ved Grennessminde, Blume Sjøgren, for Rederiet Fylla.
  • Saltvand i blodet (7.-10. klasse): Maritimt Undervisningsmateriale udarbejdet via et samarbejde mellem Øhavsmuseerne (Faaborg kulturhistoriske Museer, Langelands Museum, Marstal Søfartsmuseum, Svendborg Museum og Ærø Museum). Saltvand i blodet er et undervisningsmateriale om børn og unges opvækst og rolle i søfartssamfundet i sejlskibstiden i 1800-tallet og udviklingen frem til vore dages moderne containerskibstid. Materialet kan anvendes inden for fagene Dansk, Historie og Samfundsfag og tværfagligt inden for disse fag.

 

Efterbehandling

“Skonnerten Fylla” kan indgå som aktivitet i et forløb om fx dansk søfart før nu. DR har lanceret projektet “På de syv have”, som består af 6 tv-programmer og et web-site om “Det Blå Danmark”.  Programserien og websitet giver inspiration til undervisning i fagene Geografi, Matematik, Fysik, Historie, Samfundsfag, Dansk og Erhvervsorientering i folkeskolens ældste klasser samt i gymnasiet, på HTX og HF/VUC.

Websitet fortæller om fortid og nutid for søfartsnationen Danmark; hvordan det hele begyndte, og hvor dybt de blå rødder stikker.  Der henvises også til et korps af erhvervsaktive skibsofficerer, der fungerer som frivillige foredragsholdere, der kan fortælle om søfart og officersuddannelserne med udgangspunkt i egne oplevelser. Kontakt dem på info@soefart-frem.dk. Websitet er et tillæg til 6 tv-programmer, som også kan ses på net-tv via DRs hjemmeside.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/skonnerten-fylla/

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen