Pris: kr. Gratis uden guide – varighed: 1-3 timer

Kreer jeres egne shanties, 4.-10. klasse

shanti

SYNG SOM DE GLADE SØMÆND

Med inspiration fra de kulturhistoriske havne og skibe i det sydfynske øhav, skal I lave shanties (sømandssange), som fortæller om jeres oplevelser på turen rundt i området. De kulturhistoriske havne i Rudkøbing, Marstal, Ærøskøbing, Faaborg og Svendborg med flotte gamle træskibe kan være rammerne for denne aktivitet.

Shanties (sømandssange) var meget brugt på de gamle sejlskibe, som stævnede ud fra det sydfynske øhav og erobrede verdenshavene. Sangene blev brugt til at få folk til at arbejde rytmisk, når det var vigtigt at arbejde i takt i forbindelse med hejsning af sejl, hævning af anker eller andet. Teksterne handlede om kærlighed, længsel efter hjemmet eller store oplevelser på havet. Da dampskibene overtog sejlskibenes dominans omkring år 1900 gik sangene i land og fungerede i stedet som sociale fællessange for mandskabet.

Formålet med aktiviteten er bl.a. at opfylde nogle trinmål for faget Musik. Derudover lærer eleverne også om den historiske baggrund for sømandssangene.

Aktiviteter & efterbehandling

Vælg en melodi der passer til elevernes klassetrin. Fx melodien “Åh Susanne” til de mindste og eventuelt mere komplicerede melodier til de større elever. Del derefter klassen op i par og lad hvert par kreere en sang eller et vers, som handler om deres oplevelser på turen/lejrskolen.

Her er nogle ideer til bearbejdning af aktiviteten, som kan styrke læringen og oplevelsen:

  • Optag elevernes sange eller vers på jeres mobiler med de flotte træskibe som baggrund. Upload dem evt. på YouTube, så resten af skolen og forældrene kan se jeres flotte arbejde med det samme (udklædning eller simpel sminkning vil gøre filmen endnu sjovere).
  • Lad eleverne præsentere og begrunde deres tekster for hinanden, så de samtidig får et indtryk af, hvorvidt deres budskab bag teksten er kommet frem.
  • Lav en fælles præsentation af elevernes videoer på skolen, hvor temaet Shanties bliver uddybet og perspektiveret i forhold til nutidens arbejdskulturer og fragtsejladsen med skibe i dag.
  • Brug filmdelen som visuel præsentation og læg derefter instrumenter på hjemme på skolen, så I får lavet en musikvideo.

 

Forventningsafstemning

Medbring højt humør og husk nødvendigt tøj til research på havnene, mobil, skrivegrej og god hukommelse.

 

Forberedelse

Forud for aktiviteten kan I klikke jer ind på følgende links og få lidt inspiration:

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/shanties/

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen