Pris: kr. 900 – varighed: 3 timer

På sporet af fortiden, 7.-8. klasse

GÅ PÅ OPDAGELSE I DE FLOTTE LANDSKABER VED SKOVSGAARD OG FIND SPOR FRA FORTIDENS BEBOERE

På sporet af fortiden - Skovsgaard

GPS’er leder eleverne over marker og gennem skov til spor i landskabet, der både er resultater af istidens modellering af landet og vore forfædres brug af landet gennem flere tusind år. GPS’erne fører ud til i alt 6 skattekister, der hver især indeholder udfordringer/opgaver, som har relation til de elementer,eleverne er ved i landskabet.

Vi glæder os meget til at se jer.

Mange hilsner fra Marianne, naturvejleder på Skovsgaard Gods

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6257 2666

E-mail: mkp@dn.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for fagene Biologi, Historie og Geografi samt give eleverne indsigt i tilblivelsen af forskellige landskabsformer

 

Aktiviteter

Efter en indledende introduktion med vejledning i brug af GPS skal eleverne gennemføre et GPS-løb rundt til 6 skattekister med opgaver/udfordringer. Ruten er på ca. 5 km. Grupperne sendes forskudt, således at de bliver fordelt på posterne. Skattekisterne indeholder en kort beskrivelse af det geologiske/historiske element i netop det landskab, eleverne er i, samt enten en opgave, der relaterer til stedet eller en udfordring, hvor eleverne skal udfolde sig kreativt med udgangspunkt i det geologiske/historiske element.

Undervejs skal eleverne lave skitser, tage billeder/lave videoer med egne mobiltelefoner. Under turen indtegner grupperne også deres rute på et oversigtskort med signaturer, angivelse af Nord-Syd samt størrelsesforhold. Ved fælles samling på Skovsgaard efter frokost drages eksempler frem fra dagens besvarelser og kreative påfund.

Eksempel på en post:

Historisk element: Skovsgaards hovedgårdshegn (et levende hegn med spredte gamle egetræer). I skattekisten ligger en kort beskrivelse af hoveri, fæstebønder og herremænd. Desuden ligger der et gammelt kort, hvor hegnet er indtegnet med herremandens mark på den ene side og fæstebøndernes små parceller på den anden. I “skattekisten” ligger også et målebånd og en vejledning til, hvordan man omregner omkredsen af et egetræ, så man efterfølgende kan vurdere dets alder. Opgaven går ud på at finde egetræernes alder og sammenholde med de historiske fakta.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning
 • motiveret for aktiviteten

Så vil jeg sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse

En introduktion til følgende faglige begreber forud for lejrskoleturen kan forbedre elevernes oplevelse og faglige udbytte:

 • Det danske istidslandskab
 • Erosions-, transport- og aflejringsformer
 • Landskabsformer
 • Dyrkningsmønstre
 • Signaturforklaringer
 • Fysiske og tematiske kort

Materiale til temaet “På sporet af fortiden”:

 • Øvelser til “Kort og kompas” http://www.skoveniskolen.dk/default.asp?m=18&a=1022
 • Isens udbredelse i Danmark. Via linket er der mulighed for at vise isens udbredelse i Danmark under forskellige perioder gennem en animation. http://www.akira.ruc.dk/~malo/index2.html
 • De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Temahæfte fra GEUS. Mest til læreren og kan hentes gratis på http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-2-2005.pdf
 • Danske landskaber, GEUS, kommission hos Geografforlaget 2001. Et udvalg af de mest almindelige danske landskabsformer. Eksemplerne er vist med fotos og kortskitser over beliggenheden samt en beskrivelse af de geologiske processer, som har dannet landskabet. Klassesæt kan bestilles og lånes fra Center for Undervisning, Odense.
 • Skabt af is, vind og vand. Geografisystemet GLOBUS, Gyldendal. Bogen indeholder forskellige afsnit om istiden og landskabet fx på tur langs isranden, fortidens trafikrute, skabt under isen og formet af vind og vand. Klassesæt og lærervejledning kan bestilles og lånes fra Center for Undervisning, Odense.
 • Landskaber i Danmark, geografisystemet Ind i geografien, forlaget Alinea 2008. Om istidens landskabsformer. Klassesæt kan bestilles og lånes fra Center for Undervisning, Odense.
 • Til læreren eller de ældste elever: Feltgeografi, Geografforlaget 2007. Fx om råstoffer, byen, havnen, det gode feltarbejde, feltarbejdets metoder og landskaber. Klassesæt og lærervejledning kan bestilles og lånes fra Center for Undervisning, Odense.

Andet materiale:

 • Vi undersøger sten – klassesæt bestående af 12 geologhamre, 30 elevlupper, 30 beskyttelsesbriller, 6 hvide fotobakker, 6 farveplancher: På jagt efter sten, 6 Per Smed: Landskabskort over Danmark. Materialet kan bestilles og lånes fra Center for Undervisning, Odense.

 

Efterbehandling

Følgende er et forslag til et forløb, I kan gennemføre efter lejrskoleturen:

Udstyret med kort og kamera tager eleverne ud i landskaberne omkring skolen, hvor de finder forskellige landskabstyper, beskriver dem og tegner dem ind på kort.

Ud fra egne oplevelser, billeder og videoer beskriver og fortæller eleverne om naturens og menneskelige aktiviteters påvirkning af landskaber til fx:

 • et familiearrangement
 • andre børn på skolen

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/pa-sporet-af-fortiden-omkring-skovsgaard-7-8-klasse

 

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen