Pris: kr. 900 – varighed: 3 timer

På sporet af fortiden, 4.-6. klasse

OPLEV DE FLOTTE LANDSKABER VED SKOVSGAARD OG LÆR DEM BEDRE AT KENDE

Skovsgaard spor i landskabetI Skovsgaards smukke og inspirerende omgivelser skal eleverne på opdagelse i fortidens landskabsdannelse ved brug af moderne teknik som GPS og mobiltelefoner. Eleverne vil komme på en rejse gennem landskabets geologiske og historiske elementer, og de vil få en dybere forståelse af, hvorfor landskabet ser ud, som det gør. Eleverne vil blive udstyret med både kort og GPS, og de vil helt sikkert finde det meget udfordrende at løse de opgaver, som findes i hver af de fem skattekister. En af opgaverne er fx at finde et gammelt egetræ, bestemme hvor gammelt det er og sammenholde det med historiske data. Her vil eleverne skulle bruge de remedier, som findes i kisterne og i høj grad skulle samarbejde gruppevis for at løse opgaverne. Elevernes kreativitet kommer også i spil i forbindelse med de forskellige opgaver, idet de har mulighed for at tegne, fotografere, filme eller noget helt andet for at dokumentere, at de har løst opgaverne.

Vi glæder os meget til at se jer.

Mange hilsner fra Marianne, naturvejleder på Skovsgaard Gods

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for faget natur/teknik samt give eleverne indsigt i tilblivelsen af forskellige landskabsformer

 

Aktiviteter

Efter en indledende introduktion med vejledning i brug af GPS skal eleverne gennemføre et GPS-løb rundt til 5 skattekister med opgaver/udfordringer. Ruten er på ca. 4 km. Grupperne sendes forskudt, således at de bliver fordelt på posterne. Skattekisterne indeholder en kort beskrivelse af det geologiske/historiske element i netop det landskab, eleverne er i samt enten en opgave, der relaterer til stedet eller en udfordring, hvor eleverne skal udfolde sig kreativt med udgangspunkt i det geologiske/historiske element. Undervejs skal eleverne lave skitser, tage billeder og lave videoer med egne mobiltelefoner. Under turen indtegner grupperne også deres rute på et oversigtskort med signaturer, angivelse af Nord-Syd samt størrelsesforhold. Ved fælles samling på Skovsgaard efter frokost drages eksempler frem fra dagens besvarelser og kreative påfund.

Eksempel på en post:

Historisk element: Skovsgaards hovedgårdshegn (et levende hegn med spredte gamle egetræer). I skattekisten ligger en kort beskrivelse af hoveri, fæstebønder og herremænd. Desuden ligger der et gammelt kort, hvor hegnet er indtegnet med herremandens mark på den ene side og fæstebøndernes små parceller på den anden. I “skattekisten” ligger også et målebånd og en vejledning til, hvordan man omregner omkredsen af et egetræ, så man efterfølgende kan vurdere dets alder. Opgaven går ud på at finde egetræernes alder og sammenholde med de historiske fakta.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning
 • motiveret for aktiviteten

Så vil jeg sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

Forberedelse

En introduktion til følgende fagbegreber forud for lejrskoleturen kan forbedre elevernes oplevelse og læringsudbytte:

 • Erosions-, transport- og aflejringsformer
 • Det danske istidslandskab
 • Landskabsformer
 • Dyrkningsmønstre
 • Signaturforklaringer
 • Fysiske og tematiske kort

Følgende litteratur er relevant for temaet ”På sporet af fortiden”:

 • Skabt af is, vind og vand
  Bogen beskriver det danske landskab som skabt af is, vind og vand samt danske råstoffer og menneske og natur. Hertil hører lærervejledning. Forlaget Gyldendal.
  Bogen kan bestilles i klassesæt fra Center for Undervisning i Odense.
 • Danske landskaber, Geus/Geografforlaget 2001. Et udvalg af de almindeligste danske landskabsformer. Fotos og beskrivelse af de geologiske processer, som har dannet landskabet. Bogen kan bestilles i klassesæt fra Center for Undervisning i Odense.
 • Vi undersøger kort, Geografforlaget. Hertil hører lærervejledning med forslag til aktiviteter. Om hvordan man måler afstande, finder ud af målestoksforhold, gradnet, signaturer, verdenshjørner, temakort osv. (fra 2. klasse)
  Bogen kan bestilles i klassesæt fra Center for Undervisning i Odense.
 • Landskaber i Danmark
  Bogen beskriver forskellige landskabstyper som fx hævet havbund, hedeslette og bakkeø og smeltevandsdal m.m. Brug illustrationerne til at skabe et overblik over landskabsformerne i Danmark og deres oprindelse.
  Bogen kan bestilles i klassesæt fra Center for Undervisning i Odense.

Til læreren

 • Om landskaberne i det sydfynske, som resultat af erosion, transport og aflejring samt menneskets indflydelse
  http://www.nationalparksydfyn.dk/pdf/Landskaber_og_Landskabselementer.pdf

 

Efterbehandling

Følgende er et forslag til et muligt forløb efter lejrskoleturen:

Udstyret med kort og kamera tager eleverne ud i landskaberne omkring skolen, hvor de finder forskellige landskabstyper, beskriver dem og tegner dem ind på kort.

Ud fra egne oplevelser, billeder og videoer beskriver og fortæller eleverne om naturens og menneskelige aktiviteters påvirkning af landskaber til fx:

 • et familiearrangement
 • andre børn på skolen

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/pa-sporet-af-fortiden-omkring-skovsgaard

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen