Pris: kr. 1640 – varighed: 3 timer

Organer og evolution, 7.-10. klasse

FÅ EN SPÆNDENDE OPLEVELSE I SELSKAB MED DYRENES INDRE ORGANER

På Naturama i Svendborg er lærdommen fersk og rå. Eleverne får lov til at dissekere fisk og studere griseorganer. Gruppevis undersøger eleverne dyr som helhed og nærstuderer organer og væv, så de ved hjælp eksperimenter kan diskutere sig frem til bl.a. organernes funktioner, navn og placering. Eleverne bliver uden tvivl opslugt og fascineret af dyrenes organer og bliver bidt af at forstå sammenhængen mellem dyr og mennesker. Desuden skal de undersøge ligheder og forskelle arterne imellem. Oplevelsen er lærerig, og der bliver grinet og rynket på næse, når klassen i fælleskab får en langt dybere forståelse for organernes funktioner og dyrenes indre opbygning.

Vi glæder os til at se jer.

Mange hilsner fra os på Naturama

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6221 0650

E-mail: post@naturama.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for faget biologi samt lære eleverne at gennemføre enkle undersøgelser af organer og væv.

 

Aktiviteter

Gruppevis dissekerer eleverne en fisk og et sæt griseorganer med henblik på at kunne redegøre for følgende:

 • Hvad finder de?
 • Hvilke funktioner har organerne?
 • Hvor er organerne placeret?
 • Hvilke forskelle er der på fiskens og grisens organer?
 • Hvilke forskelle og ligheder er der mellem dyrenes og menneskenes organer?
Eleverne gennemfører også aktiviteter gruppevis, hvor de skal afprøve teorier i praksis. Afslutningsvis er der fælles opsamling, hvor eleverne ved hjælp af opgaveark funderer over, hvad de har lært i løbet af dagen. I løbet af dagen bør eleverne tage fotos og noter samt lave videoer og tegninger, så de senere kan dokumentere deres undersøgelser og bruge materialet til efterbehandling.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning
 • motiveret for aktiviteten
Så vil vi sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse 

Det vil optimere elevernes oplevelse og faglige udbytte af aktiviteten, hvis de er blevet introduceret til følgende fagbegreber forud for lejrskoleturen:

 • Dyregrupper
 • Artsfæller
 • Individ
 • Livsbetingelser
 • Tilpasning

Materiale til temaet “Organer og evolution”:

Evolution
http://www.johnkyrk.com/evolution.html

Viden/JP – baggrund og artikler om evolution
http://viden.jp.dk/galathea/undervisning/temaer/default.asp?cid=18690

Et spil om Darwin og livets udvikling (fra 5. klasse)
http://www.experimentarium.dk/forsiden/undervisning/paa-skolen/darwin/

Fiskens anatomi: Klik på fiskens organer og få en beskrivelse
http://www.aquadata.dk/fisk-anatomi/index.html

Grisens som produktionsdyr (til læreren)
http://skolenoglandbruget.dk/Grundskole/Laeremidler/Klassen_i_Stalden/Materialer/~/media/skolenoglandbruget/Grundskoler/Laeremidler/Klassen%20i%20stalden/Om_grisen_Til_laereren_pdf.ashx

Følgende litteratur er relevant for temaet “Evolution”:

 • Evolution, en bog om livets udvikling på Jorden, Stephen Webster, Forlaget Carlsen 2001. Om hvordan livet på jorden har udviklet sig fra den første spæde start over det mylder af dyr og planter, vi kender i dag, og til mennesket. Kan lånes i klassesæt fra Udlånssamlingen, Center for Undervisning, Odense
 • Darwin som palæontolog. Om baggrunden for teorien om arternes udvikling. Temahæfte fra GEUS. Primært henvendt til læreren og kan hentes gratis på http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-1-2010.pdf
  Mere om Darwin fra Geus: http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-4-2009.pdf

Andet materiale:

 • Torso. Materialekasse med gennemskåret model af menneskekrop. Materialet består af 5 torsoer og giver eleverne mulighed for at arbejde i grupper med den menneskelige anatomi og mulighed for at sammenligne organer med andre dyr. Torsoerne er 27 cm høje (grisen har fx en anatomisk sammenlignelighed med mennesket).

Efterbehandling

Videooptagelser, billeder, tegninger og fortællinger bruges sammen med det faglige materiale til at formidle og perspektivere den tilegnede viden til fx et forældrearrangement, til andre klasser eller som portfolio.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/organer-og-evolution-naturama/

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen