Pris: kr. 900 – varighed: 3 timer

Økologisk landbrug – hvordan & hvorfor? 8.-10. klasse

HVORFOR & HVORDAN DYRKER MAN EGENTLIG ET ØKOLOGISK LANDBRUG? TAG MED PÅ SKOVSGAARD GODS OG BLIV KLOGERE

Skovsgaard er et stort økologisk landbrug, hvor der dyrkes korn til brød og foder til de kalve og kvier, der er på gården.

I et økologisk landbrug bruges der hverken kunstgødning eller sprøjtegifte. Markerne skal dog selvfølgelig have gødning, og vi vil da også gerne begrænse mængden af ukrudt på markerne, så vi kan høste gode afgrøder.

På en tur rundt i Skovsgaards landbrug får eleverne et indblik i, hvordan og hvorfor vi dyrker efter økologiske principper.

Jeg glæder mig til at se jer.

Mange hilsner fra Marianne, naturvejleder på Skovsgaards gods

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6257 2666

E-mail: mkp@dn.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for fagene biologi & fysik/kemi samt give eleverne et indblik i hvorfor og hvordan, man driver et økologisk landbrug


Aktiviteter

Vi starter med at introducere eleverne til dagen og til brug at GPS.

I grupper, der hver er forsynet med en GPS, opsøger eleverne poster rundt omkring på gården. Hver post er placeret et sted på gården, der giver mening i forhold til den opgave, der skal løses. Posterne består af information omkring økologisk dyrkning samt en opgave. Opgaverne handler selvfølgelig primært om biologi og økologi, men indeholder også en del matematik.

Når alle poster er gennemført, tjekker gruppen besvarelserne. Dette kan enten foregå ved fælles samling, når alle er færdige eller ved hjælp af QR-koder, hvor hver enkelt gruppe kan tjekke svarene, når de er færdige med alle poster.

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning og fodtøj
 • motiveret for aktiviteten

Så vil jeg sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse

Det vil styrke oplevelsen og det faglige udbytte af aktiviteten, hvis følgende temaer og fagbegreber er introduceret for eleverne før lejrskoleturen:

 • Bæredygtig udnyttelse
 • Næringsstoffer
 • Kvælstoffiksering
 • Sædskifte
 • Omsætning
 • Nedbrydning
 • Dyreetik
 • Fødekæde
 • Økologi
 • Kredsløb
 • Naturgenopretning

Materiale til temaet “Økologiske landbrug – hvordan & hvorfor?”:

Forslag til undervisningsmateriale: www.okologiiskolen.dk

 

Efterbehandling

Billeder, videoer, besvarelser af arbejdsark og andet tages med hjem og bruges sammen med fagligt materiale til at formidle og perspektivere den tilegnede viden.

Følg evt. op på forløbet ved at sætte forbrugerperspektivet på; besøg en dagligvarebutik eller arranger en skolecafé (jf. vejledende materiale fra Økologiske Skolegårde).

Forslag til undervisningsmateriale: www.okologiiskolen.dk

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/okologisk-landbrug-hvordan-og-hvorfor

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen