Pris: kr. 85 per person – varighed: 4-5 timer

Strynø Kalvs sæler og strandenge, 6. klasse

BLIV FASCINERET OVER STRYNØS  MANGFOLDIGE FLORA & FAUNA

Strynøs strandenge 2

På Strynø Kalvs smukke strandenge får eleverne indblik i de salte strandenges økologi. De får lov til både at rode, grave og gå på opdagelse. Vi sejler til den lille ubeboede ø, der ligger lige vest for Strynø, hvor eleverne skal indsamle og observere dyrelivet på strandengen. Glæd jer til at blive fascineret over den smukke natur og det “vilde” dyreliv. Her er masser af ynglende fugle, klokkefrøer, solbadende sæler og spøjse planter, der har tilpasset sig det salte liv. Eleverne skal finde ud af hvilke dyr, de har fundet, de skal tage jordprøver, som skal undersøges, og de skal finde planter, som skal bestemmes via opgaveark. Alt sammen i Øhavets billedskønne natur.

Vi glæder os til at vise jer Øhavets flotte flora og fauna.

Mange hilsner fra os på Øhavets Smakke og Naturcenter

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 5098 1306 / 6077 8865

E-mail: info@smakkecenter.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for faget natur/teknik samt lære eleverne at færdes på strandenge for at iagttage, indsamle og undersøge dyr, planter og andet materiale

Aktiviteter

Strynøs strandenge 1

Vi starter med en vandretur til havnen og en sejltur til den lille ø, Strynø Kalv. Her deler vi eleverne ind i grupper, hvorefter de så gruppevis tager jordprøver, indsamler planter og observerer dyr på strandengen, som de derefter undersøger og bestemmer med hjælp fra opgaveark.

Eleverne bør tage fotos og noter samt lave videoer og tegninger for at kunne dokumentere undersøgelserne og bruge materialet senere til efterbehandling.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning – det kan være koldt og blæsende på den lille ø
 • motiveret for aktiviteten

Så vil vi sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse

Elevernes oplevelser og faglige udbytte af aktiviteten bliver forstærket, hvis de har stiftet bekendtskab med følgende fagbegreber før lejrskoleturen:

 • Diversitet
 • Tilpasninger
 • Strategier
 • Krav til levested
 • Plads i og betydning for økosystem
 • Fotosyntese
 • Kredsløb
 • Fødekæde
 • Individ
 • Livscyklus
 • Jordtyper
 • Næringsstoffer
 • Vækstbetingelser

Emnet økologi gennemarbejdes, og der kan med fordel udarbejdes begrebskort med de forskellige fagbegreber.

Materiale til temaet “Livet på Strynø Kalvs strandenge”:

Primært til læreren

Andet materiale:

Efterbehandling

Forløbet kan afsluttes med, at eleverne præsenterer deres arbejde for forældrene, andre klasser eller på skolens hjemmeside. Derudover kan I hjemme arbejde med følgende opgaver eller temaer:

 • Forsøg med planter og salt
 • Biodiversitet
 • Trækfugle – standfugle
 • Lav et fødenet over kredsløbet i standengen
 • Sæler i Danmark
 • Mennesket og strandengene

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen