Pris: kr. 350 klasse/time (ca. 130 Fåborg Midtfyns kommune) – varighed: 3 timer

Liv i lorten? 4.-6. klasse

LORT OG DYRELIV – FIND UD AF HVORDAN DE TO ELEMENTER ER FORBUNDET

Hvad gemmer der sig i en kokasse, hestepære eller fårelort? Tag med på en grænseoverskridende oplevelse, hvor biodiversitet og naturforvaltning er nøgleordene.

Tag med naturvejledere fra Trente Mølle på oplevelse i en hel ny verden – en verden, der vrimler med et liv de færreste har drømt om. I små grupper uddriver vi biller og andre dyr fra en række gødningstyper fra forskellige græsædere. Med udgangspunkt i mødet med gødningsbillerne, som er blandt vores mest truede insekter, sætter vi fokus på emner som fx naturvidenskabelige arbejdsmetoder, biodiversitet, naturforvaltning og truede dyrarter. Emnerne kan tilpasses flere forskellige, faglige områder.

Vi mødes på en egnet lokalitet, hvor der har været græsning i en længere periode. Det ideelle scenarie er helårsgræsning og flere, forskellige dyrearter på ét sted, men mindre kan også gøre det. Vi hjælper selvfølgelig med at finde et egnet sted og stiller op med det nødvendige udstyr. Svanninge Bakker ved Faaborg er helt unik til denne aktivitet.

Vi glæder os til at vise jer denne skjulte, men fascinerende verden!

Mange hilsner fra Ulrik og Leif, naturvejledere på Trente Mølle

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6268 1979

E-mail: trente@trente.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for faget natur/teknik, og at børnene får nogle gode oplevelser i naturen

Aktiviteter

Efter en introduktion til området gennemgår vi, hvordan man driver dyrene ud af de forskellige typer lort. Eleverne deles op i små grupper, der bliver udstyret med feltudstyr som fx uddrivningskar, vand, planteskovle, samleglas, observationsskemaer, plasthandsker, desinfektionssprit og håndklæder. Grupperne går så på jagt i området og samler biller ind. For nogen er det meget grænseoverskidende at skulle arbejde med lort, men oftest glemmer de alt om, at ”det er ulækkert”, når først de møder det væld af liv, der er i en kokasse. Vi indsamler møgbiller, møgkær, møggravere og skarabæer, så der er masser at gå i krig med! Efterhånden som arbejdet skrider frem, beder vi eleverne overveje spørgsmål som fx “Hvorfor er det fedt at bo i en lort?”, “Hvordan kan det være, at der er forskel på livet i de forskellige typer af lort og i forskellige aldersstadier af lorten?”, “Hvorfor mon der er så mange forskellige insektarter netop her, når der på en almindelig mark måske er langt mindre?” og “Hvad kan lorten tilbyde insekterne som beboere?”. For at indlære nogle af de vigtigste insektarter leger vi en omgang ”Banke-banke-møgdyr” og nogle andre relevante lege.

Derudover berører vi emner som:

  • Naturforvaltning
  • Truede dyrearter – tiger contra månetorbist
  • Landbrug før og nu (økologisk/konventionelt landbrug)
  • Biodiversitet – hvorfor er det vigtigt?
  • Tilpasning til et liv i sus og lort


Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteterne, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

  • iført hensigtsmæssig påklædning
  • motiveret for aktiviteten

Så vil vi sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!


Forberedelse

Forberedelse er ikke nødvendigt – og måske er det netop hér en god ide at lade være. Der ligger en del aha-oplevelser i aktiviteten, og vi forslår derfor, at man ikke fortæller eleverne, hvad de skal. Aktiviteten egner sig glimrende til at indgå i et forløb om truede dyrarter, naturforvaltning, biodiversitet og lignende emner.

Materialer til temaet ”Liv i lorten?”:

Skarnbasser og andre møgdyr af Morten D.D. Hansen. Natur og Museum, 47. årgang, nr. 2. Bogen kan købes her: http://375211.webshop.web-siden.dk/product.asp?product=72


Efterbehandling

Aktiviteten egner sig glimrende til at indgå i forskellige undervisningsforløb omkring de ovenstående emner, men kan også sagtens gå for at være en oplevelse i sig selv. Vi anbefaler, at man i forbindelse med lejrskole kobler denne aktivitet  med et eller flere af emnerne i pakken ”Hjælp Naturen”.

Er I på lejrskole kan vi tilbyde et forløb, hvor eleverne som rigtige entomologer prøver at sætte dyr på nål, og hvor klassen efterfølgende kan få en lille samling af de indsamlede dyr med hjem. I kan også tage dyr med hjem og selv arbejde videre med dem senere (de skal blot fryses ned).

Hjemme kan der arbejdes videre med naturforvaltningsproblematikker og landbrugets udvikling. Det vil være oplagt at gennemføre denne aktivitet på et konventionelt dyrket landbrug. Kokasser som brændsel i tredje verdens lande kan også inddrages som emne, og I kan i forbindelse med det bl.a. bage pandekager over hjemmelavede lerklinede ovne, som fyres op med tørrede kokasser. Dette må dog betragtes som et mere omfattende projekt.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/liv-i-lorten-2/

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen