Pris: kr. 900 pr. klasse (Fåborg midtfyn kommune 550 kr. pr. klasse) – varighed: 3 timer

Kystens værksteder, 2.-6. klasse

LANGS ØHAVETS KYSTER FINDES OPLAGTE MULIGHEDER FOR SJOV INTRODUKTION TIL HAVETS DYR OG PLANTER

 På Trente Mølle går vi højt op i at formidle naturens fænomener og muligheder på en sjov og aktiv måde, og aktiviteten “Kystens værksteder” er ingen undtagelse. Her tager vi ud til øhavets lange kyster, som gemmer på et vildt flora- og faunaliv. Vi skal lære om marin biologi helt tæt på og på den fede måde, da vi skal udforske disse kyster på en masse forskellige måder via nogle spændende værksteder, som alle tager udgangspunkt i i nogle sjove og aktive aktiviteter.

Jeg glæder mig til at se jer.

Mange hilsner fra Ulrik, naturvejleder på Trente Mølle

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6268 1979

E-mail: trente@trente.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for fagene natur/teknik og give eleverne nogle spændende oplevelser ved øhavets kyster

 

Aktiviteter


Vi starter med en velkomst, hvor vi bl.a. leger nogle “krudt af”-lege ved kysten. Herefter skal vi i fællesskab tømme en ruse og se, hvad der gemmer sig i sådan en. Her får I samtidig en introduktion til øhavets forunderlige flora og fauna. Så går vi i gang med et værkstedsforløb, hvor klassen inddeles i 2-3 hold, som skifter rundt mellem hhv. det kreative kystværksted, det kulinariske kystværksted og kystjæger værkstedet. Altså, 2-3 forskellige værksteder, som introducerer eleverne til livet i det kystnære vand.

I det kreative kystværksted samler vi skaller, tang og andet langs kysten og i vandet til seje halskæder, lækre armbånd og klassens stranduro. I processen formidles biologien bag det materiale som eleverne sidder med i hænderne.

I det kulinariske kystværksted laver vi smagsprøver over bål med det, vi kan samle ind i havet. Undervejs formidles artskendskab og biologi i forhold til de ting, vi laver mad på.

I kystjægernes værksted går vi iført waders og redningsvest på jagt med rejehov i det helt kystnære vand. Her formidles levesteder og tilpasninger hos de marine dyr, og vi ser nærmere på de enkelte dyregrupper, vi støder på. Ud fra fangsterne laver vi 1-2 udstillingsakvarier, som illustrerer marine kystnære naturtype og deres beboere.

Afslutningsvis leger vi nogle lege, som samtidig er en repetition af dagens stof. Læreren og naturvejlederen får dermed indblik i elevernes faglige udbytte af dagen.

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktivteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at eleverne ved ankomst er:

  • iført hensigtsmæssig påklædning
  • motiveret for aktiviteten

 

Forberedelse

Til lærerne kan der udsendes introduktionsmateriale om kystbiologi forud for kystdagen til lærerne.  Formålet er at klæde lærene på, så de kan indgå i/støtte op om de 2-3 værksteder, klassen laver på kysten. Der er tale om en basis introduktion til de marine dyr og planter, vi finder på kysten. Behovet for tilsendt materiale afklares mellem lærerne og naturvejlederen forud for kystdagen.

Arbejdsformer:

Da vejret spiller en vigtig rolle i marin formidling, aftaler lærere og naturvejleder tid og sted forud for dagen.

Organisering:

Lærerne fordeler sig som tovholdere på 2 af de 3 værksteder.  Naturvejleder koordinerer dagen og er tovholder på et kystværksted. Trente Mølle står for grej og forberedelser på kysten.

 

Efterbehandling

Vel tilbage på skolen kan I hænge klassens stranduro med skaller og ting fra kystdagen op. Stranduroen giver et godt udgangspunkt for at genopfriske kystdagens oplevelser og få repeteret de faglige input fra dagen. Flere af de opmærksomheds – og indlæringslege eleverne bliver introduceret til på kystdagen kan gentages på skolens udearealer og derved forbinde lejrskoleaktiviteterne med skoledagen.

Del link via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/kystens-vaerksteder/

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen