Pris: kr. 75 per person – varighed: 4 timer

Kysten på Strynø, 4.-6. klasse

TAG DINE ELEVER MED UD OG OPLEV DET FASCINERENDE LIV VED STRANDEN

Kysten på Strynø

Når eleverne får waders på og går ud og undersøger livet i naturen, glemmer de tid og sted. Fascinationen af det myldrende liv, de kan finde i det lave vand ved kysten, får dem til at fordybe sig i at iagttage, fange og undersøge alle de dyr og planter, de finder. Den faglige forberedelse betyder, at eleverne kan kende og kategorisere de forskellige arter, de finder, hvilket gør oplevelsen sjovere. Under lup i Øhavslaboratoriet kommer små, bitte dyr pludselig til at se mystiske og farlige ud. Dyr og planter eleverne ellers kun har hørt om og set billeder af, kan de nu iagttage i deres naturlige omgivelser og komme til at undersøge nærmere. At færdes i vandet og  ved strandkanten samt finde levende dyr sammen med kammeraterne er i sig selv en stor oplevelse for mange børn. Her kan de opleve, opdage og lære på samme tid.

Glæd dig til at se dine elever opleve og udforske naturen.

Vi glæder os til at se jer.

Mange hilsner fra naturvejlederne på Øhavets Smakke- og Naturcenter

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 5098 1306 / 6077 8865

E-mail: info@smakkecenter.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for faget natur/teknik,  og at eleverne lærer at iagttage dyr og planter ved kysten

 

Aktiviteter

Gruppevis indsamler eleverne dyr og planter ved stranden og i det lave vand. Tilbage på Øhavets Smakke- og Naturcenter skal eleverne undersøge de indsamlede dyr og planter samt beskrive deres levesteder ved hjælp af opgaveark med henblik på at kunne redegøre for:

 • Tilknytning til grupper
 • Levesteder og livsbetingelser
 • Tilpasningsstrategier
 • Placering i fødekæde

Eleverne bør tage fotos og noter samt lave videoer og tegninger til at dokumentere undersøgelserne, så de kan bruge materialet senere til efterbehandling.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning
 • motiveret for aktiviteten

Så vil jeg sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse 

Elevernes oplevelser og faglige udbytte af aktiviteten bliver optimeret, hvis de er blevet introduceret til følgende fagbegreber og temaer forud for lejrskoleturen:

 • Fødekæde
 • Tilpasning
 • Livsbetingelser
 • Dyregrupper
 • Levesteder
 • Individ
 • Artsfæller
 • Strategier
 • Økosystem

I kan desuden arbejde med færden i naturen, så eleverne bliver opmærksomme på, hvordan deres opførsel påvirker deres oplevelse af omgivelserne.

Materialer til forberedelse

Efterbehandling

Hjemme kan diverse former for formidling af resultater og oplevelser foregå i grupper eller individuelt. Vi anbefaler, at forløbet afsluttes med et forældrearrangement, hvor eleverne kan præsentere deres arbejde.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/kysten-pa-stryno/

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen