Pris: kr. Gratis uden guide – varighed: 3 timer

Kirkegårdens fortællinger, 4.-10. klasse

Hvad er en kirkegård

HVAD ER EN KIRKEGÅRD?

En kirkegård er et lidt mystisk sted, fordi den forbinder os med døden. Den er et sted, der på samme tid er helligt og uhyggeligt, fordi der er så meget ukendt forbundet med døden. En film fra kirkegården kan få eleverne til at arbejde med døden og dermed øge deres indsigt i, hvordan vi i Danmark forholder os til den.

Formålet med forløbet er at bidrage til opfyldelsen af nogle fælles mål for fagene Dansk og Historie og at lære eleverne at samarbejde om at lave fortællinger ved hjælp af video.

 

Aktiviteter & efterbehandling

 Film

Brug programmet Film-X Animation til at lave en film, der fortæller om kirkegårde eller om denne kirkegård specielt. Du kan fx vælge mellem følgende vinkler:

 • Kirkegården er et sted, hvor der er meget pænt, stille og fredfyldt, fordi det er et sted for de døde. Det er også et sørgeligt sted, fordi mange kommer der for at mindes nogen, de har mistet, som de savner.
 • Kirkegården er et spændende sted, fordi hver grav dækker over et menneskes historie. Nogle har levet længe, nogle blev ikke ret gamle. Nogle ligger alene, og andre ligger sammen med hele familien. Nogle er fra byen, mens andre er født helt andre steder. Nogle er kendte, og andre er helt ukendte. Nogle døde i kamp, nogle i ulykker, nogle af sygdom og andre af alderdom. Hvad ville man mon få at vide, hvis der var indspillet en fortælling om den døde ved hvert gravsted?
 • Kirkegården er et uhyggeligt sted, fordi den er befolket af døde. Nogle har haft et dårligt liv eller en grusom eller pinefuld død. Nogle ville gerne leve deres liv om, hvis de kunne. Mange prøver og for nogen lykkes det…
 • En begravelse er i gang, men hvad skete der egentlig inden? Brug evt præsten, bedemanden, graveren, afdøde og hvem der ellers kan være involveret.
 •  Prøv at bruge kirkegården som et sted med en masse historier – også én du vil fortælle.

Hvad er specialet ved denne kirkegård?

 • Lav et orienteringsløb med poster opgaver og informationer ved de vigtigste steder på kirkegården.

Andre opgaver

 1. Gå en tur på kirkegården
 2. Vælg et gravsted, som du særligt lægger mærke til. Brug din logbog og noter tanker og stemninger.
 3.  Hvorfor valgte du netop dette gravsted?
 4. Hvilke oplysninger får du direkte og indirekte om personen eller familien (årstal, alder, erhverv, hvilke signaler sender fx sten og andet på graven?)
 5. Er der nogen tekst eller inskription, som kunne sige noget om personen – en religiøs sætning eller lignende?
 6. Skriv en opdigtet historie om personen – om barndommen, den sidste uge eller…? Brug historiske oplysninger fra den periode, personen levede i. Hvis personen har levet omkring 1915, så var der fx næsten ingen biler i Danmark, og det var det år, kvinder fik stemmeret. Hvis personen døde i 1985, som 70 årig, så prøv at skrive de store begivenheder og forandringer i perioden ned – fx første verdenskrig.

Efterfølgende…

 • Gå sammen 2 par og vis hinanden de film, I har lavet og giv hinandens film point fra 1-10
 • Find klassens 3 bedste film, noter deres titler og hvem der har lavet dem
 • Brug filmene til at lave en fortælling om kirkegården, når I kommer hjem på skolen
 • Film og oplevelser fra lejrskoleforløbet kan anvendes hjemme på skolen som oplæg til fortællinger om kirkegårde, døden og afdøde, opdigtede eller virkelige personer

 

Forberedelse

En introduktion til hvad en kirkegård er, kan forbedre elevernes oplevelse og læringsudbytte af aktiviteten:

Vælg en kirkegård i nærheden

Hvad er en kirkegård? – prøv at besvare spørgsmålet ved at bl.a. at undersøge:

 • Hvorfor har man kirkegårde?
 • Hvor gammel er denne kirkegård?
 • Hvor mange er begravet her?
 • Hvordan får man et gravsted?
 • Hvor længe har man et gravsted?
 • Er kirkegårde kun for kristne?

Eleverne kan evt. interviewe en præst og en graver for at få svar på deres spørgsmål. Derudover kan eleverne prøve at fortælle om, hvad de gerne vil have, der sker med dig, når du dør. De kan også komme med forslag (og en model), der viser, hvordan en kirkegård burde se ud.

Sidst men ikke mindst, kan en introduktion til filmprogrammet Film-X Animation styrke elevernes oplevelse og læringsudbytte.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/kirkegardens-fortaellinger/

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen