Pris: kr. 1500 – varighed: 4 timer

I tipoldeforældrenes fodspor, 4.-6. klasse

FÅ ET INDBLIK I HVORDAN DET VAR AT VÆRE BARN FOR 100 ÅR SIDEN

Skovsgaard i tipoldefars og tipoldemors fodspor

Eleverne får indblik i hverdagen for Skovsgaards børn for over 100 år siden. De gamle bygninger, udklædning i gammelt tøj, glemte madtraditioner og fortællinger om virkelige begivenheder på Skovsgaard fra gamle dage, hjælper eleverne i rette stemning til at få en fornemmelse af, hvordan det var at være barn dengang, deres tipoldeforældre levede.

Jeg glæder mig til at se jer.

Mange hilsner fra Marianne, naturvejleder på Skovsgaard Gods

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for fagene historie, sløjd & hjemkundskab samt give eleverne et indblik i kulturhistorien gennem fremstilling af rekvisitter fra starten af 1900 tallet

 

Aktiviteter

På baggrund af en fælles introduktion og vejledende spørgsmål opsøger eleverne gruppevis forskellige steder på gården eller i Skovsgaards museer, hvor de løser opgaver om livet på gården for herskabets- og tjenestefolkets børn. Blandt andet skal de klæde en fra deres gruppe ud som den person, de skal beskrive: Godsejerens datter, møllerens søn, skolelærerens søn, malkepigens datter, stalddrengen osv. Grupperne samles og fremlægger ganske kort deres resultater for hinanden.

Herefter står den på fedtemadder med salt.

Dernæst skal eleverne arbejde på værksteder, hvor de skal fremstille “rekvisitter” fra gamle dage. De skal bl.a. lave bue og pil, fløjter og trælegetøj samt prøve kræfter med at flette med uld og lave mad på gammeldags facon. Dagen afsluttes med, at vi alle samles for at nyde den saft, suppe, vælling eller andet, som eleverne har lavet i løbet af dagen samtidig med, at vi reflekterer over dagens “tidsrejse”.

Eleverne opfordres til at tage fotos og noter samt lave videoer og tegninger for senere at kunne dokumentere aktiviteterne og bruge materialet til efterbehandling.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning
 • motiveret for aktiviteten

Så vil jeg sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse

Hvis følgende forløb gennemføres forud lejrskoleturen kan det forbedre elevernes oplevelse og læringsudbytte, idet de tilegner sig viden om barndomsliv før og nu – med fokus på starten af 1900 tallet

 • Gennem læsning og gensidig formidling af litteratur om temaet med tilknyttede analyser af miljø- og personskildringer
 • Gennem afprøvning af gamle og nye lege
 • Gennem interview med ældre mennesker om deres barndom og elevernes gensidige formidling af de indsamlede oplysninger

 

Følgende litteratur er relevant for temaet ”I tipoldeforældrenes fodspor”:

 • Børn i Danmarks historie
  En bogserie af forfatteren Pia Sigmund. Forlaget Alinea har udgivet denne serie til mellemtrinnet med lærervejledning med opgaver. Bøgerne handler om forskellige børn og perioder i Danmarks historie. Fx titlen: Thomas og Ingeborg fra Sølegaarden. Året er 1765 og to søskende fortæller bl.a. om hvordan de lever, bor, hvad de leger og spiser, hvad de hjælper til med og om det tøj de har på.
  Bøgerne kan lånes i klassesæt fra Center for Undervisning, Odense
 • Skolen i gamle dage (De små fagbøger)
  Bogen gennemgår skolens historie og skildrer herefter skolen på dine bedsteforældres tid gennem afsnit om skolegården, pen og blæk, lektier, forældre, regler og straf.
  Bogen kan bestilles i klassesæt fra Center for Undervisning, Odense

Web

Andet materiale:

 • 100 års barndom
  Filmene viser de forskellige 10 år i det 1900 århundrede begyndende med 1900 – 1910
  Børnene er i fokus i denne beretning om et århundrede, der for første gang i historien kan skildres i levende billeder. En filmmosaik bestående af private og professionelle filmoptagelser, samt udsagn fra vidner, der var børn dengang “i gamle dage”.
  Filmene er tilgængelige på www.filmstriben.dk – bruger unilogin.
 • Da tiptipoldefar gik i skole
  (15 ex. Vi arbejder med historien 2, 1 vejledning m/opgaveark, 9 anskuelighedsbilleder (1-9), 14 stave- og regnetavler (10-23), 5 pegepinde, 1 sandbord, 10 skrivetavler, 10 grifler, 10 penneskafter, 10 penne).
  Undervisningsmateriale til historisk værksted om skolegang i midten af 1800-tallet.
  Materialet kan lånes fra Center for Undervisning, Odense
 • Gamle landsbylege
  (Hestesko, 1 jernspir, 8 kastestokke (i forskellige farver), 2 kortpinde, 2 langpinde, 1 langt tov, 2 lærredssække, 8 sjippetove, 12 spidse træstokke (forskelligfarvede), 1 stor trækegle, 8 tove m/lædermanchet, 1 trædiskos, 9 træklodser (8 ufarvede, 1 farvet), 10 trææg, 4 tørklæder (2 aflange , 2 firkantede, 1 ex.Leg selv, 1 ex. So i hul, 1 ex. Gamle landsbylege, 1 vejledning).
  Materialet giver ideer og inspiration til mange forskellige lege og kan bruges som et selvstændigt emne eller indgå i tværfaglige forløb.
  Bøgerne i kassen indeholder beskrivelser af gamle lege og historien bag dem.
  Materialet kan lånes fra Center for Undervisning, Odense

Efterbehandling

Videooptagelser, billeder, tegninger og fortællinger kan bruges til at formidle og perspektivere den tilegnede viden til fx et forældrearrangement, til andre klasser eller som portfolio. Derudover kan eleverne arrangere værksteder for andre klasser, afholde familiedag med værksteder eller dramatisere fortællinger om barndomsliv fra starten af 1900-tallet.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/i-tipoldefars-og-tipoldemors-fodspor

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen