Pris: kr. 65 per person – varighed: 3 timer

Hvordan er dyr indeni? 3.-5. klasse

FÅ EN SPÆNDENDE OPLEVELSE I SELSKAB MED DYRENES INDRE ORGANER


På Naturama i Svendborg er lærdommen fersk og rå. Eleverne får lov til at dissekere fisk og studere griseorganer. Opdelt i grupper undersøger eleverne dyr som helhed og nærstuderer organer og væv, så de ved hjælp eksperimenter kan diskutere sig frem til bl.a. funktioner, navn og placering. Se dine elever blive opslugt og fascineret af dyrenes organer. Mærk deres beundring, forståelse og stolthed, når de forstår sammenhængen mellem dyr og mennesker og kan opliste ligheder og forskelle arterne imellem. Oplevelsen er lærerig, og der bliver grinet og rynket på næse, når klassen i fælleskab får en langt dybere forståelse for organernes funktioner og dyrenes opbygning.

Vi glæder os til at se jer.

Mange hilsner fra os på Naturama

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6221 0650

E-mail: post@naturama.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for faget natur/teknik samt lære eleverne at gennemføre enkle undersøgelser af organer og væv.

 

Aktiviteter

Gruppevis dissekerer eleverne en fisk og et sæt griseorganer med henblik på at kunne redegøre for følgende:

 • Hvad finder de?
 • Hvilke funktioner har organerne?
 • Hvor er organerne placeret?
 • Hvilke forskelle er der på fiskens og grisens organer?
 • Hvilke forskelle og ligheder er der mellem dyrenes og menneskenes organer?
Eleverne gennemfører også aktiviteter gruppevis, hvor de skal prøve teorierne i praksis. Afslutningsvis er der fælles opsamling, hvor eleverne ved hjælp af opgaveark funderer over, hvad de har læst i løbet af dagen. I løbet af dagen bør eleverne taget fotos og noter samt lave videoer og tegninger, så de senere kan dokumentere deres undersøgelser og bruge materialet til efterbehandling.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning
 • motiveret for aktiviteten
Så vil vi sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse 

Det vil optimere elevernes oplevelse og faglige udbytte af aktiviteten, hvis de er blevet introduceret til følgende fagbegreber forud for lejrskoleturen:

 • Dyregrupper
 • Artsfæller
 • Individ
 • Livsbetingelser
 • Tilpasning

Materiale til temaet “Hvordan er dyr indeni?”:

Kik på og spis en fisk
http://www.skoven-i-skolen.dk/default.asp?m=18&a=896

Opgaveark – fisks levesteder og tilpasning
http://www.fiskerietshus.dk/pdf/Tilpasning_levesteder.pdf

Fiskens anatomi
http://www.fiskerforum.dk/fof/fhtb/kap01.pdf

Følgende litteratur er relevant for temaet “Hvordan er dyr indeni?”:

Efterbehandling

Videooptagelser, billeder, tegninger og fortællinger bruges sammen med det faglige materiale til at formidle og perspektivere den tilegnede viden til fx et forældrearrangement, til andre klasser eller som portfolio.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/hvordan-er-dyr-indeni-naturama/

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen