Pris:varighed: 3 timer

Storelung Mose – aktiv naturpleje, 7.-10. klasse

TAG DEL I DEN AKTIVE NATURPLEJE AF STORELUNG MOSE

Højmoser er en af vores helt sjældne naturtyper – og på Fyn har vi meget få.  Samtidig er mosen udpeget til Natura 2000 område. Tag eleverne med ud og oplev en af Fyns sidste højmose ca. 20 km. sydvest for Odense. Hvad er en rigtig hængesæk, og hvad karakteriserer en højmose? Vi ser på det specielle plantesamfund og dyreliv, der findes her. Oplev bl.a. den kødædende plante Soldug, næbfrø, lyngbladbille, og hvis vi er heldige; en af mosens hugorme. Vi undersøger forskellige fysiske faktorer i mosen for at få en forklaring på, hvorfor der er så specielt et liv her.
Til slut tager vi aktivt del i naturplejen af mose, da vi bevæbnet med bla. ørnenæb og presenninger går til angreb på især de selvsåede birke, der er en af mosens helt store trusler. Samtidig får vi en snak om naturforvaltning i Danmark, truede naturtyper, og hvorfor vi ikke bare kan være ligeglade og lad mosen passe sig selv.

Vi glæder os meget til en aktiv dag sammen med jer.

Mange hilsner fra Leif & Ulrik, naturvejledere på Trente Mølle

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6268 1979

E-mail: trente@trente.dk

Formålet med forløbet er at bidrage til at opfylde nogle fælles mål for faget biolog ved at undersøge et naturområde og samtidig give eleverne en sjov og spændende oplevelse i naturen       

 

Aktiviteter

Eleverne bliver introduceret til:

 • begrebet “invasiv art”, eksempler på invasive arter og deres betydning for dansk natur
 • begreberne “naturpleje”, “naturgenopretning” og “Natura 2000”

Herefter bliver eleverne introduceret til naturpleje og -genopretning i Storelung højmose og deltager aktivt i et naturgenopretningsprojekt; primært bekæmpelse af birk. Mosens planterarter registres, og vi kan inddrage registring via GPS, så I kan få data med hjem. Vi ser på mosens ph forhold, og eleverne laver ved hjælp af elektronisk måleudstyr en ph-profil for mosen.Vi forsøger også med meterstokke at måle hvor langt ned man skal, før der er fast bund i mosen. Det er en god ide at dokumentere forløbet ved hjælp af  fotos, video, noter, interviews mm., så det kan bruges som materiale til efterbehandling.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning
 • motiveret for aktiviteten

Så vil vi sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse

Det vil styrke oplevelsen og det faglige udbytte af aktiviteterne, hvis følgende fagbegreber er introduceret til eleverne forud for lejrskoleturen:

 • PH (surt og basisk miljø)
 • Økosystemer
 • Biologisk mangfoldighed

Materiale til temaet “Storelung Mose – aktiv naturpleje”:

Andet materiale:

Efterbehandling

Der er masser af muligheder for at arbejde videre med emnet efter besøget. Følgende temaer kunne være relevante i et videre forløb:

 • Højmosen som biotop
 • Højmosers betydning historisk  som producent af brændsel – tørv
 • Spagnumproduktion, potteplanter, rohodendronbede set i et internationalet perspektiv (især i de baltiske lande)
 • Naturforvaltningspolitik i Danmark – herunder især Natura 2000 områder
 • Hvorfor holder moselig sig, og hvorfor er der forskel på holdbarheden i Vest- og Østdanmark?
 • Kødædende planter; tilpasning og evolution
 • Interessekonflikter i naturen

I kan også arbejde med et konkret naturplejeprojekt i nærheden af skolen. Her kan det være en god ide at kontakte den lokale kommune eller den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/hjaelp-naturen-i-storlung-mose/

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen