Pris: kr. 75 per person – varighed: 3 timer

Hjælp naturen i Storelung mose, 4.-6. klasse

Storelung mose

VI UNDERSØGER NATUREN I STORELUNG MOSE MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE- OG GENOPRETNING

Tag eleverne med ud og oplev Fyns sidste højmose ca. 20 km. sydvest for Odense og lad dem selv arbejde med nogle af de aktuelle genopretningsopgaver. Nyd at se dem gå på opdagelse i området, hvor de med GPS eller o-løbs kort skal finde nogle af mosens unikke og sjældne plantearter. De kan være heldige at finde den kødædende plante Soldug – og hvem ved, måske støder de også på en af mosens giftige hugorme. Oplev desuden eleverne, når de skal bekæmpe mosens største trussel: selvsåede birketræer, som er den største genopretningsopgave i Storelung mose. Glæd jer også til at opleve elevernes kreativitet, når feltarbejdet skal dokumenteres som notater, billeder eller film. Det kan også være, at eleverne efterfølgende vil skrive en opgave om genopretningsarbejdet.

Vi glæder os meget til at se jer.

Mange hilsner fra Leif & Ulrik, naturvejledere på Trente Mølle

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6268 1979

E-mail: trente@trente.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for faget natur/teknik ved at undersøge et naturområde og samtidig give eleverne en sjov og spændende oplevelse i naturen

 

Aktiviteter

Eleverne bliver først introduceret til:

 • Begrebet “invasiv art”, eksempler på invasive arter og deres betydning for dansk natur.
 • Begreberne “naturpleje”, “naturgenopretning” og “Natura 2000”

Transport til Storelung højmose

 • Eleverne bliver introduceret til naturpleje og -genopretning i Storelung højmose.
 • Vha. opgaveløb med GPS eller o-løbs kort prøver eleverne at finde mosens helt specielle plantearter. Desuden holder de øje med hugorme.
 • Eleverne afprøver bekæmpelse af birk.
 • Fælles opsamling vha. opgaveark og fælles oplistning af “hvad har vi lært?”

Oplæg, opgaveløb, bekæmpelse af birk og fælles opsamling bør dokumenteres vha. fotos, video, noter, interviews mm., så det kan bruges som materiale til efterbehandling.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomsten er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning
 • motiveret for aktiviteten

Så vil vi sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse

Det vil styrke oplevelsen og det faglige udbytte af aktiviteterne, hvis følgende temaer og fagbegreber er introduceret til eleverne forud for lejrskoleturen:

 • Forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur
 • Klimazoner
 • Økosystemer
 • Biologisk mangfoldighed
 • Evolution
 • Naturpleje og -genopretning

Materiale til temaet “Hjælp naturen i Storelung mose”:

Efterbehandling

Det producerede materiale tages med hjem og kan her bruges sammen med fagligt materiale til at formidle og perspektivere den tilegnede viden:

 • som oplæg i klassen eller for forældre
 • som fortællinger til hinanden og til forældre

Derudover kan Natura 2000 områder og behov for og tiltag mhp. naturpleje og -genopretning i omegnen identificeres. I kan evt. udvikle og igangsætte egne projekter mhp. naturpleje og -genopretning i omegnen

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/hjaelp-naturen…torlung-mose-2/

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen