Pris: kr. Gratis uden guide – varighed: 3 timer

Havnens fortællinger, 6.-10. klasse

Havnens fortællinger

LAV DIN EGEN VIDEOFORTÆLLING OM HAVNEN

Alle havne har en historie at fortælle. Især de gamle søfartshavne, som rummede megen trafik i tidernes morgen, kan berette en fortælling eller to. Skibene valfartede ud og ind ad havnen, sømænd og købmænd havde deres daglige gang på kajen, og de mange turister forevigede hele herligheden via indtryk og fortællinger og senere hen billeder og videoer. Denne aktivitet giver eleverne mulighed for at dykke ned i historien og få indsigt i disse gamle fortællinger. Derudover skal eleverne selv prøve kræfter med at kreere fiktive fortællinger og gengive autentiske beretninger.

Formålet med forløbet er at bidrage til opfyldelsen af nogle fælles mål for fagene Historie og Geografi og at lære eleverne at fortælle ved hjælp af video

 

Aktiviteter

 • Gå sammen parvis
 • Lav videoer af skibe, bygninger og andre ting, der fortæller om havnen. Vælg noget der er mindre end 10 år gammelt,  10-50 år gammelt og mere end 50 år gammelt 
 • Lav mindst 2 videoklip inden for hver kategori
 • Beskriv hvordan I kan se, hvor gammelt det er
 • Fortæl hvad skibet, bygningen m.m. bliver brugt til, og hvordan I kan se det
 • Vælg jeres bedste videoklip fra hver kategori
 • Gå sammen parvis og vis hinanden de videoklip, I har valgt og giv hinandens videoklip point fra 1-10
 • Find de 10 bedste videoklip, noter deres titler, og hvem der har lavet dem
 • Brug videoklippene til at lave en præsentation af havnen, når I kommer hjem på skolen

 

Forberedelse

Vælg en større industrihavn i nærheden som jeres læringsrum. En introduktion til historien om danske havne forud for lejrskoleturen kan forbedre elevernes oplevelse og læringsudbytte:

 • Industrihavne
 • Trafikhavne
 • Lystbådehavne
 • Havnearbejdere
 • Rederier

Materiale til temaet “Havnens fortællinger”:

 

Efterbehandling

Billeder og indtryk fra havnen kan anvendes sammen med de ovennævnte videoklip til følgende forløb:

 • En fortælling om dansk historie ud fra en havnebys historie
 • En fortælling om dansk historie ud fra skibsfartens historie
 • En fortælling om dansk historie en ud fra sømands oplevelser

Del via dette link:  http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/havnen/

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen