Pris: kr. 75 per person – varighed: 4 timer

Havmiljøet omkring Strynø, 6.-10. klasse

BLIV KLOGERE PÅ HAVMILJØET OMKRING STRYNØ

Havmiljøet omkring Strynø 2

I havmiljøet omkring Strynø får eleverne mulighed for at undersøge havets dyr og planter samt andet materiale, som kan fortælle noget om havets tilstand og betydning. Vi ser bl.a. på følgende: Hvad er et økosystem? Hvordan er energiomsætningen i et økosystem? Hvordan forløber kredsløbene for vand, kulstof og kvælstof? Hvilken betydning har de? Disse spørgsmål bliver belyst gennem felt- og laboratoriearbejde, hvor eleverne selv oplever hele processen fra feltarbejde til formidling, idet de først indsamler materiale og data i felten, derefter arbejder med materialet i laboratoriet for til sidst at formidle resultaterne gruppevis via fremlæggelser for hinanden.  I løbet af processen får eleverne altså mulighed for at relatere de praktiske undersøgelser til teori og derved få en større forståelse for nogle af de marine processer.

Vi glæder os meget til at se jer.

Mange hilsner fra naturvejlederen på Strynø

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 5098 1306 / 6077 8865

E-mail: info@smakkecenter.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for fagene biologi, fysik/kemi og geografi samt lære eleverne at færdes i havmiljøet med henblik på at iagttage, indsamle og undersøge dyr, planter og andet materiale, som fortæller om havets tilstand og betydning

 

AktiviteterHavmiljøet omkring Strynø

Dagen starter med, at eleverne gruppevis indsamle dyr, planter og prøver fra havet. Det indsamlede materiale tages med tilbage til laboratoriet, hvor det bliver undersøgt og bestemt. Eleverne skal efterfølgende relatere undersøgelserne til teori ved gruppevis at fremlægge fagbegreber for hinanden. Herefter er der opsamling ved naturvejlederen. Dagen sluttes af med et GPS-løb, hvor det ikke kun gælder om at være hurtigst, men også om at bruge den viden man har tilegnet sig i løbet af dagen til at løse opgaverne på de enkelte poster.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning
 • motiveret for aktiviteten

Så vil vi sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse

Elevernes oplevelser og det faglige udbytte af aktiviteterne bliver optimeret, hvis de forud for lejrskoleturen har stiftet bekendtskab med følgende fagbegreber og temaer:

 • Hvad er et økosystem?
 • Energi i økosystemerne
 • Energitransport i sø/hav
 • Energi fra sol til dyr
 • Nedbryderfødekæde
 • Vandets kredsløb
 • Kulstofs kredsløb
 • Kvælstof kredsløb
 • Rovdyr og byttedyr
 • Evt. forsøg med fotosyntese og respiration. Se bl.a. Eigil Holms 200 botaniske forsøg
 • Forberedelse i brug af feltudstyr, herunder datalogger og det at kunne foretage en kemisk analyse.

Materiale til temaet “Havmiljøet omkring Strynø”:

Økosystemet

Kredsløb

Andet materiale:

 

Efterbehandling

Forløbet kan afsluttes med, at eleverne laver præsentationer af deres arbejde, som de viser for fx forældre, andre klasser eller på skolens hjemmeside.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/havmiljoet-omkring-stryno/

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen