Pris: kr. 2500 pr. klasse (600 Fåborg Midtfyn kommune) – varighed: 6 timer

Havkajak i øhavet, 1. trin, 8.-10. klasse

BLIV DUS MED DIT ØHAV GENNEM EN SJOV TUR I HAVKAJAK

Undervisningen byder på en introduktion til de basale teknikker i havkajak, men indeholder også en række sociale lege og aktiviteter på vandet. “Havkajak i øhavet, 1. trin” er således en basis introduktion til havkajak og er tænkt som første del i et undervisningsforløb, der omhandler marinbiologi og de muligheder, lejrskolen har for at undersøgelse havet, når man kobler havkajak med undervisning i marinbiologi. Dagen er i det hele taget en sjov introduktion til det at ro i havkajak, som giver eleverne en mulighed for evt. at prøve lidt grænser af i øhavet.

Jeg glæder mig til at se jer til en dag med sjove og måske lidt grænseoverskridende oplevelser.

Mange hilsner fra Ulrik, naturvejleder på Trente Mølle.

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6268 1979

E-mail: trente@trente.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for faget idræt og samtidig gøre eleverne fortrolige med basis roning i havkajak og sikkerhed på et niveau, hvor de i selskab med andre kan deltage i mindre ture på roligt vand.

Aktiviteter

Vi lægger ud med nogle velkomstlege på stranden, hvor der er fokus på samarbejde og kajakmakkerskab. Herefter deler vi klassen op i 2 hold, nemlig Strandhold og Kajakhold.

Strandholdet starter med at lave nogle allerede forberedte aktiviteter på land sammen med klassens lærere. Kajakholdet tager sammen med Trente Mølles naturvejleder hul på en introduktion til kajakroning. Eleverne instrueres bl.a. i kajak, grej, entring i kajak, basis tag og redningsøvelser. Vi afslutter introduktionen med en mindre rotur og nogle lege på vandet, fx balanceleg eller boldspil. Herefter bytter holdene rundt, så Strandholdet også får prøvet kræfter med kajakroningen. Aktiviteten afsluttes med en evaluering på vand eller land, hvor eleverne får mulighed for at dele oplevelser og indtryk med de øvrige på holdet. Vær forberedt på en våd, men sjov dag. Om aftenens kan klassen samles for fx at vende dagens oplevelser. Der udveksles oplevelser og erfaringer eleverne imellem, og der lades op til den eventuelle aktivitet “Havkajak i øhavet, 2. trin” dagen efter.

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os.

Organisering:

Vi forventer, at klassen har:

  • medbragt fornuftigt tøj til strandliv og havkajakroning, hvilket vil sige  hhv. badetøj, håndklæde og varmt skiftetøj
  • medbragt en solid madpakke eller på anden vis indtænkt spisning i forløbet

Trente Mølle har:

  • forberedt program for dagen
  • udarbejdet sikkerhedsinstrukser for kajakintroduktionen
  • medbragt det nødvendige grej

Så vil jeg sørge for sjove og lærerige oplevelser for jer alle!

Forberedelse

For at aktiviteten kan foregå på tryg vis indskærpes det, at klassen har klargjort det vigtige i forhold til at agere forsvarligt og hensigtsmæssigt mens aktiviteten står på. Derudover forventer vi, at både elever og lærere kan svømme. Hvis dette ikke er tilfældet, så skal det meddeles naturvejlederen forud for aktivitetsdagen.

Da der kun kan være 10 elever på vandet ad gangen, er det vigtigt, at eleverne er indforstået med strukturen, og at lærerne hjemmefra har forberedt aktiviteter på land, der holder eleverne aktive og varme.

Som inspiration og indsporing af eleverne til havkajakroning, kan klassen se en instruktionsfilm i havkajak, besøge den lokale klub eller på anden vis få afkodet hvad havkajakroning er.

Da vejret spiller en helt central rolle i havkajakroning, vil der forud for afholdelse af aktiviteten være dialog mellem naturvejleder og klassens lærere. Kajakudstyret er pakket på en trailer og kan transporteres til et egnet sted set i forhold til vind, vejr og lejrskolens bosted.

Bemærk at aflysning kan forekomme såfremt naturvejlederen vurderer, at vejret er uegnet til kajakroning.

Efterbehandling

Efter at have gennemført “Havkajak i øhavet, 1. trin” er det oplagt også at gennemføre “Havkajak i øhavet, 2. trin” for at omsætte teorien til praksis.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/havkajak-i-ohavet-trin-1-2/

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen