Pris: kr. 1500 – varighed: 5 timer

Havkajak ved Strynø, 5.-10. klasse

TAG PÅ ØHAVET I HAVKAJAK MED ØHAVETS SMAKKE- OG NATURCENTER

Havkajak Strynø

Undervisningen byder på en introduktion til de basale teknikker i havkajak, men indeholder også en række sociale lege og aktiviteter på vandet. “Havkajak i øhavet” er således en basis introduktion til havkajak. Dagen er i det hele taget en sjov introduktion til det at ro i havkajak, som giver eleverne en mulighed for evt. at prøve lidt grænser af i øhavet.

Vi glæder os til at se jer til en dag med sjove og måske lidt grænseoverskridende oplevelser.

Mange hilsner fra naturvejlederne på Øhavets Smakke- og Naturcenter

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 5098 1306 / 6077 8865

E-mail: info@smakkecenter.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for faget Idræt og samtidig gøre eleverne fortrolige med basis roning i havkajak og sikkerhed på et niveau, hvor de i selskab med andre kan deltage i mindre ture på roligt vand

 

Aktiviteter

Havkajak på Strynø

Vi lægger ud med nogle velkomstlege på stranden, hvor der er fokus på samarbejde og kajakmakkerskab. Herefter deler vi klassen op i 2 hold, fx hold 1 & 2.

Vi starter med en fælles instruktion i havkajak, hvorefter hold 1 skal på vandet. Som introduktion til havkajak instrueres eleverne bl.a. i kajak, grej, entring i kajak, basis tag og redningsøvelser. Vi afslutter introduktionen med en mindre rotur og nogle lege på vandet, fx balanceleg eller boldspil. Mens hold 1 er på vandet, laver hold 2 nogle allerede forberedte aktiviteter på land sammen med klassens lærere. Herefter bytter holdene rundt, så hold 2 også får prøvet kræfter med kajakroningen. Aktiviteten afsluttes med en evaluering på vand eller land, hvor eleverne får mulighed for at dele oplevelser og indtryk med de øvrige på holdet. Vær forberedt på en våd, men sjov dag. Om aftenen kan klassen samles for fx at vende dagens oplevelser ved at udveksle oplevelser og erfaringer eleverne imellem.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os.

Organisering:

Vi forventer, at klassen har:

  • medbragt fornuftigt tøj til strandliv og havkajakroning, hvilket vil sige hhv. badetøj, håndklæde og varmt skiftetøj
  • medbragt en solid madpakke eller på anden vis indtænkt spisning i forløbet

Øhavets Smakkecenter har:

  • forberedt program for dagen
  • udarbejdet sikkerhedsinstrukser for kajakintroduktionen
  • medbragt det nødvendige grej

 

Forberedelse

For at aktiviteten kan foregå på tryg vis, indskærpes det, at klassen har klargjort det vigtige i forhold til at agere forsvarligt og hensigtsmæssigt, mens aktiviteten står på. Derudover forventer vi, at både elever og lærere kan svømme. Hvis dette ikke er tilfældet, så skal det meddeles naturvejlederen forud for aktivitetsdagen.

Da der kun kan være 10-13 elever på vandet ad gangen, er det vigtigt, at eleverne er indforstået med strukturen, og at lærerne hjemmefra har forberedt aktiviteter på land, der holder eleverne aktive og varme.

Som inspiration og indføring af eleverne i havkajakroning, kan klassen se en instruktionsfilm i havkajak, besøge den lokale klub eller på anden vis få afkodet hvad havkajakroning er.

Da vejret spiller en helt central rolle i havkajakroning, vil der forud for afholdelse af aktiviteten være dialog mellem naturvejleder og klassens lærere.

Bemærk at aflysning kan forekomme såfremt naturvejlederen vurderer, at vejret er uegnet til kajakroning.

 

Efterbehandling

Før og efter gennemførelsen af “Havkajak ved Strynø” kan det styrke elevernes gode oplevelser og læring at arrangere kajakpolo i en svømmehal i nærheden.

 

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/havkajak-i-ohavet-8-10-klasse/

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen