Pris: kr. 800 – varighed: 3 timer

Ghostwalk på Fattiggården, 6.-9. klasse

KOM TÆT PÅ MILJØET PÅ DE DANSKE FATTIGGÅRDE

Forsorgsmuseet ligger i Nordens bedst bevarede fattiggård. Da Fattiggården åbnede i 1872 var den en af mange, men i dag er det den eneste, man stadig kan få at se, af de omtrent 450 danske fattiggårde, der var åbne i slutningen af 1800-tallet.

Fattiggården var for mange mennesker det eneste sted, de kunne få hjælp, hvis de ikke kunne forsørge sig selv, men hjælpen var langt fra gratis.

På Fattiggården får eleverne et autentisk og tankevækkende indblik i, hvilken hjælp det danske samfund tilbød de mennesker, der ikke kunne klare sig selv for 50-150 år siden og hvad hjælpen kostede. Eleverne træder ind under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure. De ser de rum og gårde som de fattige boede- og arbejdede i, de rum de blev spærret inde i, hvis de brød fattiggårdens regler og f. eks. drak alkohol, hvor de kom i bad, hvilken mad de spiste, hvilket tøj de skulle have på og de stifter bekendtskab med nogle af de mennesker, der har været indlagt på Fattiggården gennem tiden.

I disse barske rammer, skal eleverne dramatisere en række virkelige begivenheder fra Fattiggårdens 102-årige historie.

Vi glæder os meget til at se jer.

Mange hilsner fra os på Forsorgsmuseet i Svendborg

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 62 21 02 61

E-mail: info@svendborgmuseum.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for fagene historie og dansk og at lære eleverne at samarbejde gennem dramatisering af historiske begivenheder.

 Aktiviteter

Dagen starter med en rundvisning på Fattiggården ved en af Forsorgsmuseets formidlere. Her opbygges en forståelse for de forhold, som Fattiggårdens indlagte levede under.

Efter rundvisningen inddeles eleverne i grupper på mellem to og fire personer. Hver gruppe får udleveret et lille manuskript. Hvert manuskript indeholder en fortolkning af en historisk begivenhed fra Fattiggårdens historie, som eleverne herefter øver med det formål at dramatisere begivenheden for deres klassekammerater. Lærerne og museets formidler hjælper eleverne med instruktion og input. Eleverne får udleveret udklædningstøj og rekvisitter. Manuskripterne indeholder udover den scene, som eleverne skal spille, også en kort beskrivelse af den autentiske historie som scenen er baseret på.

Når eleverne har øvet deres scener, samles de alle i mandsgården og herfra går klassen i samlet flok rundt på Fattiggården og ser hinandens skuespil. Efter hvert skuespil fortæller de elever, som har spillet scenen, den virkelige historie bag.

Efter at have set hinandens skuespil mødes elever, lærere og formidler i Fattiggårdens ”klistersal” og snakker om det de i fællesskab har oplevet. Her vil der være mulighed for at eleverne kan stille hinanden og formidleren uddybende spørgsmål.

Der vil være mulighed for at aftale en indlagt frokostpause, hvor I kan spise jeres medbragte mad.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst har:

 

  • modtaget viden om, hvad der skal foregå under besøget

 

Så vil vi på Forsorgsmuseet sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle. Vi glæder os til at se jer!

Forberedelse

Forberedelse er ikke nødvendigt, men eleverne kan med fordel læse Henrik Pontoppidans novelle ”Naadsens Brød”, eller besøge hjemmesiden www.100aarsfattigdom.dk

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen