Pris: kr. 1500 – varighed: 4 timer

Flagermus i mørket, 3.-10. klasse

TAG MED PÅ FLAGERMUSJAGT PÅ SKOVSGAARD GODS 

Skovsgaards gamle bygninger og træer i parken er hjemsted for masser af flagermus. Dagen igennem hviler de i revner og sprækker under lofter og i hule træer. Når mørket falder på, vågner de op og skal ud og fylde deres maver med nattens insekter. Vi skal sammen forsøge at opspore de mange flagermus, og se om vi kan indfange lidt føde til dem.

Det er en spændende og måske lidt “uhyggelig” oplevelse.

Jeg glæder mig til at se jer.

Mange hilsner fra Marianne, naturvejleder på Skovsgaard Gods

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6257 2666

E-mail: mkp@dn.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for fagene biologi & natur/teknik samt give eleverne en sjov oplevelse i “mørket”

 

Aktiviteter

Fagligt tilpasses aktiviteten til det enkelte klassetrin. Fælles for samtlige tilpasninger er dog, at aktiviteten er delt op i to:

Del 1

I dagslys går vi op på loftet af Skovsgaards hovedbygning og ser nærmere på flagermusenes bolig og får en snak om tilpasninger, levebetingelser og strategier. Herefter går vi ned i Skovsgaards park, hvor eleverne i mindre grupper afsøger parkens træer for mulige boliger for flagermus. Stederne plottes ind på et fælles kort, som bruges i forbindelse med aktivitetens del 2, som foregår i skumringstiden. Samtidig hænger vi et lagen med lysudstyr op, som forhåbentlig vil tiltrække nogle af nattens insekter.

Del 2

Når mørket begynder at falde på, mødes vi foran Skovsgaards hovedbygning, så vi står klar, når flagermusene søger ud for at finde føde. Med en flagermusdetektor følger vi flagermusenes aktiviteter og får en snak om, hvad de forskellige lyde betyder. Herefter opsøger vi de steder i parken, der tidligere på dagen blev plottet ind på kort og ser, om vi kan registrere flagermus herfra. Til slut går vi til det ophængte lagen og ser om nogle af nattens insekter – flagermusenes føde – er blevet tiltrukket til det oplyste lagen.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

  • iført hensigtsmæssig påklædning og fodtøj
  • motiveret for aktiviteten

Så vil jeg sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse

Det vil styrke elevernes oplevelse og faglige udbytte af aktiviteten, hvis de forud for lejrskoleturen er blevet introduceret til følgende temaer og fagbegreber:

  • Strategi
  • Tilpasninger
  • Sanser
  • Levebetingelser
  • Niche
  • Biotop
  • Fødekæde
  • Ultralyd

Materiale til temaet “Flagermus i mørket”:

http://www.naturinfo.dk/flagermusindex.htm

Efterbehandling

Efterfølgende kan I undersøge levevis for flagermus i hele verden: arter, udbredelse, føde, levevilkår, trusler, etc.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/flagermus-i-morket/ ‎

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen