Pris: kr. 700 kr. pr. klasse (400 kr. Fåborg Midtfyns kommune) – varighed: 2 timer

Fiskeri på Lærkedal, 1.-8. klasse

TAG MED PÅ EN DAG MED FISKEKONKURRENCE, RUSEFISKERI OG ET KIG I FISKENS INDRE Det er sjældent man som arrangør af fiskeaktiviteter kan give fangstgaranti, men på Lærkedal våger vi pelsen!  Derfor er dagens tema én stor fiskekonkurrence i søen, hvor eleverne og naturvejlederen skal dyste i fiskeri på tid. Eleverne udstyres med hæve-sænkenet og efter en introduktion til grej og fisketeknik, går de selv på jagt efter søens dyreliv. Efter en lille time gør vi fangsterne op og kårer en vinder. Herefter er det tid til at gå i detaljen; i fællesskab dissekerer vi fisk og ser på de andre vanddyr, som vi har fanget. Inden vi får set os om er tiden gået med aktiv indlæring, spændende fiskeri og en del lege og spas.

Vi glæder os til at se jer.

Mange hilsner fra Ulrik, naturvejleder på Trente Mølle

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6268 1979

E-mail: trente@trente.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for fagene natur/teknik & biologi samt give eleverne en sjov og aktiv dag i fiskeriets tegn

Aktiviteter

Eleverne får i første omgang udleveret en del fiskegrej som fx hæve-sænkenet, ruser, waders og fotobakker. Herefter får de en introduktion til grejet og til fisketeknik. Når alle er fortrolige med grejet og teknikken går vi i gang med den store fiskekonkurrence, hvor det på tid gælder om at fange flest fisk. Konkurrencen slutter med, at vi kårer en vinder, hvorefter vi så i fællesskab dissekerer fisk og ser på de vanddyr vi ellers har fanget.

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at eleverne ved ankomst er:

  • iført hensigtsmæssig påklædning
  • motiveret for aktiviteten

Så vil jeg sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

Forberedelse

Forberedelse er ikke nødvendigt, men en introduktion til hvad der kræves af tilpasninger for et liv i vandet, vil dog være hensigtsmæssig i forhold til elevernes forståelse og udbytte af aktiviteten.  

Følgende film og opslag er relevant for temaet:

Materialer til temaet:

eller købes til 5 kroner  hos Danmarks Naturfredningsforening.

Efterbehandling

Aktiviteten “Fiskeri på Lærkedal” vil være et godt udgangspunkt for et videre undervisningsforløb om liv i vand. Heri kan indlægges feltture til den lokale kyst, det lokale vandhul og -løb eller en helt anden lokalitet ved vandet.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/fiskeri-pa-laerkedal/

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen