Pris: kr. 400 – varighed: 2 timer

Fiskeri i møllesøerne, 2.-6. klasse

TAG MED TRENTE MØLLE PÅ FISKETUR VED DE SMUKKE MØLLESØER

Trente Mølle tilbyder med denne aktivitet en hyggelig omgang fiskeri ved vores smukke møllesøer. Via aktiviteten skal eleverne tilegne sig viden og teknik til selv at tage på fisketur, når lejrskoleturen er forbi. Eleverne skal fiske med primitivt grej, da vi mener, at fiskeri ikke skal gøres så besværligt. Derudover skal de prøve kræfter med dissekering og aflivning af nogle af de fisk, vi fanger i løbet af dagen. Via aflivningen kommer vi også ind på dyreetik, så eleverne lærer lidt om, hvorfor det er OK at aflive fiskene.

Jeg kan selvfølgelig ikke give jer fangstgaranti, men jeg kan godt love jer en god og lærerig naturoplevelse.

Jeg glæder mig til at se jer.

Mange hilsner fra Ulrik, naturvejleder på Trente Mølle

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6268 1979

E-mail: trente@trente.dk

Formålet med aktiviteten er at opfylde nogle fælles mål for faget natur/teknik samt give eleverne et indblik i fiskeøkologi og fiskeanatomi

 

Aktiviteter


Trente Mølles fiskeaktivitet har fokus på det positive samvær og de gode naturoplevelser, som fiskeriet giver. Samtidig er fiskeriet indgangen til aktivitetens mere faglige aspekter omkring fiskeøkologi og anatomiske undersøgelser af fisk.

Fiskevandet er vores 2 møllesøer, som ligger ved Trente Mølle, og vi sætter en dyd i ikke at gøre fiskeriet sværere end højst nødvendigt. Derfor er det bambuskæppe med prop og krog, der udgør grejdelen. Efter at eleverne er inddelt i makkerpar, får de en grundig introduktion, så de er helt fortrolige med agning, udkast, fiske- og fangstteknik.

Fiskeaktiviteten sigter på at give eleverne viden og teknik til selv at tage på fisketur, når lejrskoleturen er forbi. Ydermere sigter vi på, at eleverne får indsigt i fiskeøkologi, fiskeanatomi og dyreetik omkring aflivning. Det gøres ved at vi i fællesskab afliver og dissekerer et udvalg af de fangne fisk.

 

Forventningsafstemning

Er du i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt fungerer aktiviteten bedst, når lærerne og naturvejlederen deltager i fiskeriet på linje med eleverne. Det er en rolig og derfor sjælden stund på lejrskoleturen, hvor lærerne og eleverne har mulighed for nogle fælles oplevelser.

Derudover forventer vi, at klassen ved ankomst er:

  • iført hensigtsmæssig påklædning
  • motiveret for aktiviteten

Så vil jeg sørge for sjove og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse

Følgende litteratur er relevant for temaet:

  • Læs om de mest almindelige ferskvandsfisk i Danmark på (kopiside) http://www.vandtjek.dk/AnimalsAndPlants.aspx?article=66

Materialer til temaet:

eller købes til 5 kroner  hos Danmarks Naturfredningsforening.

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=3463&ProductID=PROD941&VariantID=&GroupID=GROUP16

Efterbehandling

En måde hvorpå I kan fastholde elevernes indlæring fra fiskeaktiviteten, er at oprette et klasseakvarium med 2-3 skaller eller karudser fra den lokale sø. Husk at indhente lodsejer accept og tag om muligt på klassetur for at indfange akvariets beboere.

En anden tilgang kunne være at at bruge fisk i hjemkundskab, hvor eleverne får repeteret fiskeanatomien ved selv at rense og tilberede sild, skrubber eller makreller til et måltid.

Del via dette link; http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/fiskeri-i-mollesoerne/

 

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen