Pris: kr. 75 per person – varighed: 3 timer

Renæssance på Søbygaard, 4.-7. klasse

FÅ EN SPÆNDENDE DAG I RENÆSSANCENS TEGN

Søbygaard renæssance

Tilbage i middelalderen og renæssancen kunne man ikke gå på nettet og søge efter nye trends og gode historier. I stedet skulle nyhederne spredes ved hjælp af hest, kærre eller båd, og derfor tog det selvfølgelig noget længere tid, før en ny trend toppede. Fx opstod kniplinger i Norditalien i 1500-tallet, men blev først i de efterfølgende 2 århundreder en stor trend, der var så holdbar, at der i 1700-tallet fandtes en regulær hjemmeindustri af kniplinger i området omkring Tønder. Til fester kombinerede man de gode historier med de mest trendy dansetrin ved at danse kædedanse til folkeviser, der fortalte om forfædres bedrifter (ridderviser) og lokal sladder (skæmteviser).

Eleverne bliver introduceret til kniplingens kunst og får lov til at bære traditionelle renæssance-dragter. De bliver også fysisk og socialt udfordret, idet de skal danse kædedans og synge folkeviser.

Glæd jer til at opleve og udforske renæssancen.

Vi glæder os til at se jer.

Mange hilsner fra os på Ærø Museum

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6252 2950

E-mail: info@arremus.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for fagene historie & håndarbejde ved at fremstille og anvende rekvisitter fra renæssancen

 

Aktiviteter

Eleverne starter med at iføre sig de flotte renæssance-dragter, hvilket altid giver anledning til lidt grin og fascination. Herefter bliver de introduceret til kniplingens kunst og skal så forsøge at kniple deres eget bogmærke, hvilket altid er en sjov udfordring. Dernæst får de en instruktion i, hvordan man dansede de berygtede kædedanse og afslutningsvis danser vi en masse fælles kædedanse til lyden af de historiske folkeviser.

Eleverne bør tage fotos samt lave videoer for at have materialer til efterbehandling.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning
 • motiveret for aktiviteten

Så vil vi sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse

Det vil optimere elevernes oplevelse og faglige udbytte af aktiviteten, hvis de er blevet introduceret for følgende temaer forud for lejrskoleturen:

1. Middelalderen og renæssancen – hvornår forløb de to perioder og hvad kendetegner dem?

2. Hvilke dragter og smykker mm. brugte man i middelalderen og renæssancen?

 • Hvilke forskelle var der på tøj og smykker til de forskellige sociale klasser?
 • Hvordan blev tøj og smykker fremstillet?
 • Hvilken udvikling  var der i moden gennem middelalderen og renæssancen?

3. Hvordan holdt man fester i middelalderen og renæssancen?

 • Hvilke danse dansede man?
 • Hvilke former for underholdning havde man?
 • Hvor tit festede man?

4. Folkeviser

 • Hvilke slags folkeviser findes der – hvilken slags historier fortæller de forskellige viser?
 • Hvordan opstod folkeviser, hvornår blev de indsamlet osv.?
 • Hvordan brugte man folkeviserne?

Materiale til temaet “Renæssance på Søbygaard”:

Til eleverne:

Til læreren:

 • Renæssancens verden – tænkning, kulturliv, dagligliv og efterliv, Ole Høiris & Jens Vellev (red.), Aarhus Universitetsforlag 2008

Om dragter og mode:

Efterbehandling

Viden og produkter fra lejrskoleforløbet kan anvendes hjemme på skolen til følgende forløb:

Håndarbejde og idræt:

 • Arrangere håndarbejdsværksted for en yngre klasse
 • Arrangere middelalder- eller renæssancefest for andre klasser på skolen
 • Lave instruktionsfilm om fremstilling  af kniplinger og middelalderlige dansetrin
 • Lave udstilling om fest og dans i middelalderen

 Dansk:

 • Klassen læser og analyserer folkeviser.
 • Der danses til viserne og/eller visernes historie dramatiseres.
 • I samarbejde med historie kan man gennemgå ridderviser eller kæmpeviser og tjekke de historiske facts,
  de refererer til.

Historie: Kniplinger som hjemmeproduktion

 • Hvad betød hjemmeproduktionen for den enkelte husholdning
 • Andre eksempler på dominerende hjemmeproduktioner, der kendetegner et helt område
 • Hvem lavede kniplingerne, og hvem brugte dem?

del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/fest-og-gamle-kniplinger/

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen