Pris: kr. 75 per person – varighed: 3 timer

Dyr og planter i Danmarks natur, 8.-9. klasse

NATUREN OMKRING TRENTE MØLLE ER ET MYLDER AF LIV, SOM I SKAL MED UD AT OPLEVE

Dyr og planter med Trente Mølle

I området omkring Trente Mølle naturskole myldrer det med natur og liv, som eleverne skal undersøge og fordybe sig i. Giv dem en spændende og lærerig oplevelse, hvor de i grupper skal finde og bestemme levesteder samt livsbetingelser for forskellige dyre- og plantearter. Når de kommer i gang, vil der åbne sig en verden af liv, som de ikke kendte i forvejen, og de vil få en bedre forståelse for forskellige isotopers tilpasningsstrategier og placeringer i fødekæderne. Glæd jer til en dag, hvor vi både er i felten og laver praktisk arbejde, men hvor vi også arbejder med en masse spændende udstyr i naturskolelokalet. Eleverne får også mulighed for at udfolde deres kreativitet, når de skal dokumentere deres arbejde i form af tegninger, billeder, fotos eller måske film.

Vi glæder os meget til at se jer.

Mange hilsner fra Leif og Ulrik, naturvejledere på Trente Mølle

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6268 1979

E-mail: trente@trente.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for faget biologi samt lære eleverne at anvende udstyr og bearbejde resultater

 

Aktiviteter

Vi starter med at inddele eleverne i grupper, hvorefter de så indsamler dyr og planter fra forskellige biotoper. Herefter skal de dokumentere dyrenes og planternes levesteder og evt. bevægelser vha. video, billeder, tegninger og fortællinger. Når vi så er tilbage på Trente Mølle, skal eleverne undersøge de indsamlede dyr og planter samt beskrive deres levesteder med henblik på at kunne redegøre for følgende:

 • Tilknytning til grupper
 • Levesteder og livsbetingelser
 • Tilpasningsstrategier
 • Placering i fødekæde

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning
 • motiveret for aktiviteten

Så vil vi sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse

Elevernes oplevelse og faglige udbytte af aktiviteten bliver forstærket, hvis de forinden har læst noget af følgende materiale:

Materiale til temaet “Dyr og planter i Danmarks natur”:

 • Opslagsværk, som kan bruges til at introducere begreber som undersøgelse, kategorisering og tilpasning.
  http://www.naturhistoriskmuseum.dk/naturlex/index.htm
 • Vi undersøger skoven. Beskrivelse af aktiviteten og forskellige aktivitetsark (PDF).
  http://www.naturporten.dk/aktiviteter/vi-undersøger
 • Fotosyntesen
  http://www.skoveniskolen.dk/default.asp?m=10&a=1495
 • Tjek på biologien – kopimappen til biologi i 7.-9. klasse. Gyldendal Undervisning. Mappen indeholder 138 kopisider med supplerende skriftlige opgaver til biologiundervisningen.
 • Ind i biologien, danske planter, tilpasning og miljø. Alinea 1999. Opslagsbog om danske planter. en let tilgængelig viden om 52 danske plantearter eller plantegrupper fra det åbne land, skov, eng og ferskvand.
 • Ind i biologien 8 klasse. Forlaget Alinea. Opslag om fx skovens planter og dyr, levevilkår, omsætning, skovbrug i Danmark m.m.
 • BIOS, bog A. Gyldendal Undervisning. Opslag om små dyr og planter. Boks med god forklaring af vigtige begreber. Teksten kan findes her: http://www.syntetisktale.dk/pdf/bios_a.pdf

Efterbehandling

I tager selvfølgelig det producerede materiale med hjem. Videooptagelser, billeder, tegninger og fortællinger bruges sammen med fagligt materiale til at formidle og perspektivere den tilegnede viden. Eleverne kan fx udforme præsentationer, som de kan fremlægge for hinanden, deres forældre, andre klasser eller på skolens hjemmeside.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/dyr-og-planter…danmarks-natur/

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen