Pris: kr. 500 – varighed: 1 1/2 timer

Døm selv!, 7.-9. klasse

Mordet i Faaborg arrest - sjov med Ipads

Fra den enevældige konges suveræne magt – også over ret og retfærdighed, til nutidens danske retssystem baseret på demokratiske værdier er der et interessant spænd, som fortæller meget om udviklingen af samfundet. Arrester, i starten i form af fangehuller, har en lang historie i den danske afstraffelseshistorie. Inden fængslernes tid havde man også brug for et sted at spærre folk inde, mans man afgjorde deres videre skæbne. Arresthusene har således altid været et grænseland og arresthusene er den dag i dag, der hvor man sidder varetægtsfængslet mens man afventer sin dom.

Arresten er derfor et godt sted at beskæftige sig med udviklingen af den danske retsstat. Hvordan har tankerne om straf udviklet sig gennem tiden? og hvad tænker vi med straf i dag? Eleverne får præsenteret eksempler på tidligere tiders tanker om straf ved eksempler i udstillingen inde i Arresten. Derudover skal eleverne have afprøvet deres egne holdninger til det danske retssystem, ved gruppevis at gennemgå og dømme i nutidige sager i museets dilemmaspil Døm selv, på iPad. Gruppernes domme diskuteres afslutningsvis i plenum.

Vi glæder os til at se jer.

Mange hilsner fra Mette, museumsinspektør ved Øhavsmuseet

Kontakt os eller se mere her

Tlf.: 6361 2000

E-mail:mbj@ohavsmuseet.dk

Formålet med forløbet er at give eleverne indblik i et emne, der viser samfundets forandring over tid. Undervisningen vil, ved inddragelse af eleverne, sætte fokus på hvordan retssystemet er grundlagt på demokratiske værdier, og dermed afhængig af at det stemmer overens med danskernes (og dermed elevernes!) retsfølelse. Samtidig kræver det en reel viden om vores retssystem. En viden som dette undervisningstilbud kan udbygge, samtidig med at eleverne bliver trænet i at argumentere for deres holdninger. 

Aktiviteter

Mordet i Faaborg arrest

Eleverne skal med rundt i Arresthuset hvor de skal få en forståelse af udviklingen af ret og straf. Som del af den historiske forståelse vil de få en historiefortælling der tager dem med en i en 100 år gammel forbrydelse og dom. Efter denne generelle introduktion til emnet skal eleverne deles op i mindre grupper. Hver gruppe bliver udstyret med en iPad og de skal nu have aktiveret deres egne holdninger med dilemmaspillet Døm selv. I tre nutidige sager afsiger de dom i rollen som domsmænd i en dansk byret. Til sidst mødes vi alle sammen i retssalen og samler op på hvad der er blevet dømt af eleverne og i de autentiske sager.

Forventningsafstemning

  • Vi sætter stor pris på at have været i kontakt med læreren inden besøget.
  • Hvis der er elever i klassen der har særlige erfaringer med arresthuse, vil det være godt at have afklaret om eleven vil blive glad for at indgå med sin særlige viden – eller om det modsatte er tilfældet. Problematikken omkring at være pårørende til en indsat indgår i udstillingen og vil derfor kunne håndteres på en positiv måde.

Døm selv er barske nutidige sager om hustruvold, voldtægt og vold mod et barn. Du kan som lærer orientere dig om materialet, ved gratis at hente app’en på Appstore.

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du meget velkommen til at kontakte Mette Broch Jacobsen (mbj@ohavsmuseet.dk / 2075 29 43).

Forberedelse

  • Domstolsstyrelsens webbaserede undervisningsmateriale Kend din ret.
  • Museernepaakanten.dk
  • Kriminalforsorgen. dk

Museerne på Kanten er et undervisningsmateriale udarbejdet til gymnasieskolen af henholdsvis Arresten, Forsorgsmuseet og Psykiatrisk samling. Materialet vil være et godt sted for underviseren at få noget inspiration og viden, da det bl.a. indeholder kilder om Arresten i Faaborg.

I den mere nutidige genre vil man kunne hente meget faktuel viden på Kriminalforsorgens hjemmeside. Her vil man også kunne lade eleverne indsamle information om specifikke emner.

Efterbehandling

Retssystemet er i høj grad et område der baserer sig på historien. Mange lovtekster er grundlagt for længe siden og domme læner sig i høj grad op ad retspraksis på et givent område. En historisk viden er derfor på mange måder nødvendigt i arbejdet med ret og straf. For at forstå Danmark som en retsstat vil det være oplagt at beskæftige sig med grundloven fra 1849.

Som en følge af det historiske arbejde vil et besøg i en lokal ret være en oplagt mulighed. De danske domstole er åbne men det er godt at kontakte retten inden besøget, når man kommer som klasse. Retten kan også hjælpe med at vejlede omkring hvilken sag det vil være relevant at overvære. Her vil det være spændende for eleverne at have prøvet rollen som domsmænd i Døm selv.

Hvis man vil, kan man afslutte forløbet med at de kan teste deres egen viden på ”Kend din ret”.

 

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen