Pris: kr. 1500 – varighed: 3 timer

Markens nytte- og skadedyr, 5.-10. klasse

 TAG MED PÅ NYTTE- OG SKADEDYRSJAGT


På Skovsgaards økologiske marker sprøjter vi hverken med gift eller anvender kunstgødning. Derfor er der mange forskellige dyr at finde i markerne – både dem vi kalder nyttedyr, og dem vi kalder skadedyr. Sammen med Skovsgaards naturvejleder, Marianne, skal eleverne finde så mange af disse nytte- og skadedyr som muligt. I løbet af aktiviteten får eleverne mulighed for at teste deres viden, da de vha. medbragte vejledninger skal bestemme de mange dyr, de finder. Efterfølgende tager vi det indsamlede materiale med tilbage til Skovsgaard og arbejder videre med det der.

Jeg garanterer for en sjov og lærerig dag.

Jeg glæder mig til at se jer.

Mange hilsner fra Marianne, naturvejleder på Skovsgaard Gods

Kontakt os eller se mere her.

Tlf.: 6257 2666

E-mail: mkp@dn.dk

Formålet med forløbet er at opfylde nogle fælles mål for fagene biologi & natur/teknik samt give eleverne en sjov og lærerig oplevelse i naturen

 

Aktiviteter

Vi starter med en fælles introduktion til Skovsgaards økologiske landbrug: Hvilke dyr har vi på gården? Hvad dyrker vi på markerne? Hvordan og hvorfor dyrker vi økologisk landbrug?

Herefter går jagten ind! Forsynet med fangstgrej (net, ketsjer, dåselupper, graveskeer, kameraer m.m.) går eleverne ud gennem de dyrkede marker og samler dyr, spor og andre efterladenskaber fra dyr ind.

De indsamlede dyr bestemmes så vidt muligt i marken ved hjælp af vejledninger, som eleverne får med. Samtidig vurderer eleverne ud fra det, de ser, og det de kan læse i vejledningerne, om de dyr, de finder, må betegnes som nytte- eller skadedyr. Oplysninger føres ind i et skema, og et eksemplar af hvert dyr tages om muligt med tilbage til Skovsgaards naturværksted, hvor de studeres nærmere i stereolupper.

Grupperne slutter af med at lave et fødenet med de organismer, de har fundet på marken. Grupperne præsenterer deres fødenet for hinanden – og tager selvfølgelig billeder og laver videoer undervejs.

 

Forventningsafstemning

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende aktiviteten, er du altid velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt forventer vi, at klassen ved ankomst er:

 • iført hensigtsmæssig påklædning og fodtøj
 • motiveret for aktiviteten

Så vil jeg sørge for spændende og lærerige oplevelser for jer alle!

 

Forberedelse

Det vil styrke elevernes oplevelse og faglige udbytte af aktiviteten, hvis de forud for lejrskoleturen er blevet introduceret for følgende temaer og fagbegreber:

 • Fødekæde
 • Fødenet
 • Nyttedyr
 • Skadedyr
 • Økologisk landbrug
 • Bæredygtig udnyttelse
 • Kemisk bekæmpelse
 • Livsbetingelser
 • Fødeoptagelse
 • Vækst
 • Formering
 • Primærproducent
 • Planteæder
 • Rovdyr
 • Nedbryder

Materiale til temaet “Markens nytte- og skadedyr”:

www.okologiiskolen.dk

 

Efterbehandling

– Besøg forskellige områder i nærheden af skolen og saml de dyr sammen som I finder. Tag dem med hjem i klassen og undersøg dem med henblik på at bestemme om de er nytte- eller skadedyr.

– Bestem hvordan man kan definere hvilke dyr der er nyttedyr og hvilke der er skadedyr

– Bestem hvilke egenskaber ved nyttedyr, der gør dem nyttige

– Fremlæg resultater for hinanden i klassen og til et forældremøde

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/de-gode-og-de-…te-og-skadedyr

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen