Pris: kr. Gratis uden guide – varighed: 2-4 timer

Byg dit eget øhav, 0.-4. klasse

byg_dit_eget_øhav

MED INSPIRATION FRA BL.A. ØHAVSKORTET , SKAL I LAVE MODELLER AF DET SYDFYNSKE ØHAV

Havet har i mange hundrede år været en del af hverdagen for beboere i det sydfynske øhav – både for de, der har arbejdet på havet, og de, der har boet tæt på havet. I gamle dage druknede mange søfolk fra området, når deres skibe gik ned i storme på verdenshavene, og i 1872 skabte en østenstorm højvande i området og hævede vandstanden til 3,3 meter over normal vandstand. Konsekvensen var, at mere end 80 mennesker i det sydlige Danmark omkom og masser af skibe, landbrugsjord og huse gik tabt. Det sydfynske øhav er altså et udsat område, når vandstanden i fremtiden stiger eller vejret går amok. I de senere år er det heldigvis ikke gået ligeså galt som i 1872. Dog blev Svendborg Havn og Svendborgs rensningsanlæg for få år siden oversvømmet, da vandstanden steg til mere end to meter over dagligt vande. Konsekvensen var at spildevand fra befolkningen blev skyllet ud i havet, der dermed blev forurenet i en kortere periode, så man ikke kunne bade uden risiko for at blive syg.

Formålet med aktiviteten er at give eleverne en forståelse for, hvordan det sydfynske øhav ser ud, og hvilken indflydelse tidevand, vejr og klima har på området og naturen. Desuden relaterer forløbet til nogle fælles mål for faget Natur/teknik.

Aktiviteter

Del børnene op i grupper af 2-4 elever, der arbejder godt sammen. Udlevér derefter et øhavskort til hver gruppe. Kortet kan du hente gratis på turistinformationer, biblioteker og borgerservice i de fire kommuner omkring øhavet, og du kan også downloade det her. Tildel derefter grupperne et stykke strand på 5-10 m2 hver. Hver gruppe skal nu på ca. 1-2 timer – med deres egen forståelse af øhavskortet – forsøge at lave hver deres sandmodel i 3D af det sydfynske øhav. Modellen skal være målestok 5:1 ifølge kortet, hvilket vil sige ca. 2×2 meter. Øerne kan eventuelt navngives og skove, broer mm. kan laves af pinde, sten, blade mm.

Her er nogle ideer til bearbejdning af aktiviteten, som kan styrke læringen og udbyttet:

  • Snak om øernes virkelige højder i forhold til vandet samt elevernes personlige tanker om de udfordringer, der er ved at bo i sådan et område
  • Tag billeder af modellerne og de kreative grupper bag. Udstil billederne på skolen og fortæl om oplevelsen og jeres læring til resten af skolen/forældrene
  • Start med at lægge plastic under modellerne, så der kan fyldes vand i. En rulle dampspærre fra byggemarkedet er tæt og rækker langt! På den måde kan I genskabe et mere realistisk øhav med vand i og bruge det til stop motion film ved hjælp af gratisprogrammet Film X Animation.

 

Forventningsafstemning

Husk praktisk tøj, udhvilede børn med fyldte maver samt evt. små skovle og spande.

Forberedelse

Læreren:

Find en god sandstrand i nærområdet på eks. Google Earth

Inspiration til eleverne:

 

Efterbehandling

Når I kommer hjem igen, kan I lave en udstilling for resten af skolen og elevernes forældre med billeder og elevernes fortællinger – enten i analog form eller som digitale lydfiler og diasshow. I kan også lave model af eget landskab omkring skolen og udstille dem på skolen eller i lokalområdet.

Del via dette link: http://lejrskoleportalen.dk/aktiviteter/byg-dit-eget-ohav-0-4-klasse/

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen