Vælg en lejrskole i Det Sydfynske Øhav

På Lejrskoleportalen kan du shoppe rundt i sjove og lærerige aktiviteter, med tilhørende undervisningsmateriale, finde en færdig pakke og vælge blandt mange attraktive overnatningssteder. Se kort

Lejrskoleportalen er udviklet med støtte fra:

Fiskeriudvikling

Den Europæiske
Fiskerifond

Ministeriet for FødevarerLandbrug og FiskeriNaturErhvervstyrelsen